Jagttegn

Jagttegn

Jægere skal have et gyldigt jagttegn, og de skal have det med sig når de går på jagt. Jagttegnet giver tilladelse til at drive jagt efter de gældende regler, og det skal fornyes hvert år. For at få jagttegn skal man være fyldt 16 år, og enten være opført i Skov- og Naturstyrelsens jægerregister eller bestå Jagtprøven.

 


jagttegn 2017 001

 

 

Jagtprøve

 

Når man har bestået jagtprøven, bliver man optaget i Jægerregistret (Skov- og Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede).

Jagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del består i, at man på en halv time skal besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige.

Ved jagtprøvens praktiske del skal man vise, at man kan behandle et skydevåben forsvarligt. I terrænet er opstillet vildtfigurer, og man skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig.

Evnen til at ramme præcist med et skydevåben prøves ikke. Men man kan kun gå op til jagtprøven, hvis man har deltaget i et våbenkursus, der blandt andet omfatter træning i skydefærdighed.

Jagtprøver afholdes på statsskovdistrikterne. Ca. 6.000 tilmelder sig årligt til prøverne, og hovedparten har forberedt sig på et jagtprøvekursus, der bl.a. arrangeres af oplysningsforbundene. Dumpeprocenten var i 2004 på 17,6%. Topscorere som dumpegrund er fejl i afstandsbedømmelsen og manglende sikkerhed i betjening af våben. Man kan i hver prøveperiode aflægge en skriftlig prøve og to praktiske prøver. Man skal betale et gebyr hver gang.

Kun personer med fast bopæl i Danmark kan gå op til den danske jagtprøve. Men personer, der er bosat i udlandet, kan blive optaget i Jægerregistret, hvis de har gyldigt udenlandsk jagttegn, så længe de bor i udlandet.

Evt. spørgsmål vedr. jagttegn kan fås hos Mikkel Frederiksen tlf. 60918430