Dagsorden/mødereferat 2023

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 20. februar 2023
Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif, Ole og Lene

1. Velkomst ved formanden. Dagsorden godkendes

2. Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren:

Niels: Fastelavnsskydningen blev afholdt i Niløse jagtforening. Der var ca. 20 deltagende om formiddagen og 12 til at skyde til tønden. Niløse Jagtforening tog 4500 kr. for at starte skydebanen op – måske vi kunne forhandle os til en lavere pris næste år.
Kragefældedagen blev afholdt med kun 3 deltagere. Det er i underkanten til at det bør gentages. Der var klargjort materialer til endnu 5 fælder, som pakkes ”sætvis” og opbevares i containeren.
John: Ingen kommentarer
Leif: Ingen kommentarer
Mikkel: der er 23 jagttegnselever
Lene: ingen kommentarer
Dorit: Kasse 8.213 kr. Bank 317.942,44 kr. P.t. 426 medlemmer. Elforbruget i 2022 har været stort set som i 2021, men prisen er i runde tal fordoblet.
Arne: Hvis vi arrangerer en skydning på en ”ikke skydebane” har vi forsikring gennem Jægerforbundet.
Kommunen har givet tilladelse til placering af containerne på Jagtforeningens område.
Hvis nogle af foreningens medlemmer kunne have lyst til at prøve at fange muldvarper, er man velkommen til at forsøge på foreningens område. Ole og Niels jævner skuddene, inden græsset begynder at vokse.
Vores vej trænger meget til at få fyldt hullerne op, det bliver gjort ved først mulige lejlighed – Niels snakker med grusgravens medarbejdere om at låne en gummiged, så vejen kan blive jævnet.
Vi har købt højtalere til brug ved foredrag o. lign. Vi skal have købt mikrofon også.
Vi har 50 hunde til lydighedstræning.

4. Kommende arrangementer: 27/2 foredrag om blyfri ammunition. Dorit bestiller kage hos Pia.
Trofæaften: Arne modtager tilmelding senest 8/3 (max 75) og giver besked til Dorit. Dorit, Lone og Lene laver ost og brød til arrangementet.
Mikkel forespørger i Elgiganten om en mikrofon

5. Orientering om den nye hjemmeside – incl. nyhedsbrev. Gennemgået

6. Foreningen har 75 års jubilæum i 2025 – punktet vil være på dagsordenen frem til jubilæet.’

7. Eventuelt: Døjringe beboerforening har henvendt sig om at være medlem så de kan leje lokalerne. Bestyrelsen svarer at beboerformanden kan melde sig ind i foreningen som støttemedlem og dermed kan leje lokalerne til foreningsarrangement – men kan ikke videreudlejes til beboerne i øvrigt.

Alle kan melde sig ind i foreningen.

Formuleringen om leje af lokalerne til foreningens medlemmer skal omformuleres på hjemmesiden – til ”videreudlejning til ikke medlemmer er ikke tilladt”

Der er endnu ikke nogen aftale om køb af jord – de har 10 år til at grave grus.

Ved næste arbejdsdag trænger tagene på containerne til at blive fejet.

 

8. Næste møde 17. april kl. 19.00

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 9. november 2022
Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif, Lene

1. Velkomst v/ formanden.

2. Opfølgning på sidste referat. Ingen kommentarer.

3. Runde – herunder nyt fra kassereren.

Arne: ingen kommentarer
Dorit: Kasse 6.960 kr. Bank 276.962,64 kr.
Lene: Suppleanterne er inviteret, men kunne ikke deltage i dag.
Mikkel: Har fået bekræftelse fra ”ølsmageren” vedr. trofæaftenen. Arrangementet er gratis for medlemmer.
Har nu gennemført 1. og 2. modul af lederuddannelsen i Danmarks Jægerforbund.
Mikkel bestiller sikkerhedsudstyr til jagttegnseleverne fra Jægerforbundet.
John: ingen kommentarer
Niels: Fastelavnsskydning er aftalt til den 18/2. Der er møde i Sorø Jægerråd mandag den 14/11, hvor Arne deltager i stedet for Niels.
Leif: ingen kommentarer

4. Julefrokosten – har vi styr på den? Dorit og Lene laver 3 store præmier og 7 mindre til Amerikansk lotteri. Lene køber amerikansk lotteri.
Maden laver vi i fællesskab – Vi mødes kl. 9 (Arne, Lone, Dorit, Lene). Vi hjælpes i løbet af aftenen, og med at rydde op til slut.
Vi supplerer menuen i år med rødkålssalat med appelsiner, granatæbler og figner. TeamLady pynter jyletræet.

5. Program 2023 – Gennemgået og rettet til.

6. Foreningen har 75 års jubilæum i 2025 – punktet vil være på dagsordenen frem til jubilæet.

7. Eventuelt: der er kommet overslag på den tidligere omtalte tilbygning. 87.178,90 kr. Vi afventer og ser om vi på et tidspunkt kan søge tilskud fra Jægerforbundet.

8. Planlagte møder for det kommende år:
Mandag den 20. februar kl. 19
Mandag den 17. april kl. 19
Mandag den 12. juni kl. 19
Mandag den 11. september kl. 18 med gennemgang af regnskabet

Næste møde er den 12/12 hvor vi pakker programmer. Vi spiser sammen kl. 18. Lene bestiller smørrebrød

 

 

 Referat fra møde med Bestyrelse og Udvalg den 12. oktober 2022

Deltagere: Arne Nielsen, Mikkel Frederiksen, Dorit Hejlesen, Lene Henriksen, Niels R. Rasmussen, John Jørgensen, Ole Holck, Carl Aage Arnenstrøm, Torben Hovmand, Per T. Nielsen, Mette Faber, Thommas Mathiesen, Johnny R. Nielsen, Daniel Hansson

Referat:
1.    Det fremtidige samarbejde
2.    Evt. ønsker fra udvalgene
3.    Program for 2023


Velkommen til nye medlemmer af bestyrelse og udvalg.

 

Præsentationsrunde.
Ny telefonliste over alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er sendt ud via mail – printes og udleveres til alle


Runde:

Flugtskydning: Fastelavnsskydning forventes at foregå i Niløse jagtforening. Niels aftaler en dato med Claus Tage fra Niløse jagtforening – evt. 18. eller 25. februar
Forslag om bustur til Susegården i Sverige. Niels undersøger mulig pris og evt. dato i april 2023 inden næste bestyrelsesmøde i november.

 

Riffeludvalg: Fortsætter som sidste år med mulighed for skydning i Roskilde og på Antvorskov
Torben sender datoer vedr. indskydning samt dato for skydning på Hanebjerg.
Trofæaftenen 15. marts med ølsmagning.
Foredrag ved Jægerforbundet omkring Blyfri riffelammunition mandag 27. februar kl. 19 – riffeludvalget arrangerer. Evt. oplæg samme aften ved Morten Sinding (Arne kontakter Morten)

 

Hundeudvalget: mangler ingenting. Balancebommen mangler dog stadig. Foredrag ved dyrlæge Astrid fra St. Merløse Dyreklinik omkring sygdomme hos hunden generelt onsdag den 8. februar.
Mette Faber er ny i hundeudvalget. Starter med at gå ”føl”.

 

Jagttegn: Vil gerne kunne give eleverne lidt morgenmad når de er på skydebanen – det gør du bare.

 

Jagthorn: Vi mangler ikke noget

 

Husudvalget: Rygpladerne på det lille hus skaller af. Er der mon stadig garanti på dem. Torben undesøger.


Vi indhenter et tilbud på en lille tilbygning til det store hus – til opbevaring af borde og stole.

 

Hjemmesiden: Hjemmesiden ”renoveres” i løbet af de næste måneder. Vi håber at nyhedsmailen kommer til at fungere og facebook log in bliver mere tydelig.

 

Program 2023: Bestyrelsen holder møde vedr. program 2023 den 12. november.

Mødet sluttede kl. 21.15

Næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 9. november kl. 19.00 med program 2023 på dagsordenen

Bestyrelsen pakker programmer den 12. december kl. 18.00. Hvis nogen har lyst til at hjælpe, bedes de give besked til Lene.

 
 
 

Generalforsamling torsdag den 29. september 2022

Tilstede ved generalforsamlingen var 41 stemmeberettigede medlemmer
1.    Velkomst v/ formanden
1.    Valg af dirigent – Bo Simonsen blev valgt
2.    Valg af stemmetællere – Morten Sinding og Lasse Petersen blev valgt

 

2.    Formandens beretning – bilag I
Med tilføjelse på opfordring af Tommy Christensen – vi har købt nye stole på auktion til lokalerne.

 

3.    Beretning fra de enkelte udvalg

1.    Flugtskydning v/ Arne Nielsen: vi forventer at afholde fastelavnsskydning igen i 2023 – denne gang på Niløse skydebane.
Reguleringsjægerne er aktive, når og hvor der er brug for dem.
”Lav din egne kragefælde” – trak kun et enkelt medlem plus nogle jagttegnselever. Medlemmerne opfordres til at deltage i et lignende arrangement næste år.
For at regulere på kommunens ejendomme skal man have kursus som reguleringsjæger. Lodsejeren kan selv søge om at måtte regulere på sin ejendom, og skal så selv indberette det.

 

2.    Hundeudvalg v/ Arne Nielsen: Vi mangler instruktører. Det er svært at få det til at hænge sammen, når man er for få instruktører. Til apporteringstræningen var der 50 hunde, heraf mange unghunde. Efter apporteringstræningen blev der afholdt alm. og udvidet apporteringsprøve med fin deltagelse.
Vi har også haft lydighedstræning først på året og lydighedstræning for hvalpe i sensommeren.

 


3.    Riffeludvalg v/ Per Nielsen:
Den 8 maj var vi på Hanebjerg, der var 11 der deltog
Den 7. og 14. maj var vi på Vigersted skydebane
Køge/Herfølge jagtforening har inviteret Stenlille´s medlemmer til deres skydninger. Antvorskov jægerlau har ligeledes inviteret Stenlille´s medlemmer til deres skydninger.
Vi fortsætter samarbejdet med Antvorskov og Køge/Herfølge næste år.
Vi er glade for den elektroniske elgbane. Før lejede vi en fra Jægerforbundet, men nu har vi så vores egen.

 

4.    Jagthorn v/ Lene Henriksen: Der er heller ikke meget at sige herfra dette udvalg. Vores sæson går fra oktober til slutningen af marts og vi er i omegnen af 13-15 blæsere. Vi hygger os og dyrker det sociale i lige så høj grad som blæsningen.

 

5.    Jagttegnsudvalg v/ Mikkel Frederiksen: Der har været 16 elever, hvoraf 2 sprang fra, 2 dumpede og 12 bestod. Næste hold starter 29/12-2022

 

6.    Husudvalg v/ Dorit Hejlesen: Vi forsøger at holde husene pæne, så medlemmerne har lyst til at komme og evt. holde deres fest her. Resten kommer under regnskabet.

 

7.    TeamLady v/ Lene Henriksen: VI mødes 1 gang i hvert kvartal. I år har der

 

4.    Regnskab v/ kassereren v/ Dorit Hejlesen: VI har i kraft af flere medlemmer fået lidt mere ind i kontingent. Større overskud på jagttegn pga. flere elever. Lille overskud i riffeludvalget.
Hundeudvalget giver pænt overskud pga. flere hunde til træning. Renter og gebyrer er steget – væsentligst pga. mobilpay hvor vi betaler et månedligt gebyr + et lille beløb for hver transaktion.
Overskud i år på 79.172,29 kr.
Den nye Elgbane lægges ind under Lager og Aktiver.

 

5.    Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

 

5a.  Uddeling af Jubilæumsnåle: 6 – 25 års / 3 – 50 år / 1 – 60 års
Kun en enkelt 25 års nål kunne deltage i aften  Se billeder

 

6.    Valg til bestyrelsen
1.    Arne Nielsen                på valg - genvalgt    
2.    John Jørgensen            Nyvalgt
3.    Dorit Hejlesen                på valg - genvalgt        
4.    Lene Henriksen    ej på valg    
5.    Leif Hansen        ej på valg    
6.    Niels Riber Rasmussen    ej på valg    
7.    Mikkel Frederiksen    ej på valg

Suppleanter: Thommas Matthiesen og Ole Holck – begge nyvalgt

 

7.    Valg til flugtskydningsudvalg:
1.    Ole Holck        ej på valg
2.    Niels Rasmussen     ej på valg
3.    Per Pedersen                på valg – genvalgt    

 
8.    Valg til hundeudvalg:        
1.    Arne Nielsen                på valg - genvalgt
2.    Carl Aage Arnenstrøm            på valg – genvalgt
3.    Per Pedersen        ej på valg    
4.    Mette Faber                Nyvalgt
       

9.    Valg til riffeludvalg:
1.    Torben Hovmann    ej på valg
2.    Per T. Nielsen        ej på valg        
3.    Mark Nielsen                på valg - genvalgt    
4.    Flemming M. Petersen    ej på valg    
5.    Finn Nielsen                på valg - genvalgt

 

10.     Valg til Jagthornsudvalg:    
1.    Johnny Nielsen                på valg – genvalgt        

 

11.    Valg til Jagttegnsudvalg:
1.    Arne Nielsen                på valg - genvalgt
2.    Mikkel Frederiksen    ej på valg
3.    Flemming Malthe Petersen     ej på valg
4.    Daniel Hansson            Nyvalgt

 

12.    Valg til husudvalg: Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.
1.    Arne Nielsen         ej på valg        
2.    Dorit Hejlesen                på valg - genvalgt    
3.    Leif Hansen        ej på valg        
4.    Lene Henriksen            på valg - genvalgt    
5.    Ole Holck                på valg - genvalgt
6.    John Jørgensen            Nyvalgt
7.    Niels Rasmussen    ej på valg
8.    Mikkel Frederiksen    ej på valg        

 

13.    Valg ad revisorer:
1.    Ingrid Christiansen    ej på valg     
2.    Else Jeppesen                på valg – genvalgt

Suppleant:     
•    P.t. ingen
            

14.    Fastsættelse af kontingent v/ Dort Hejlesen: Jægerforbundet hæver kontingentet med 23 kr, for ordinære medlemmer.
Foreningen vil gerne lade kontingentet for støttemedlemmer stige til i alt 212 kr. således at foreningen for de 100 kr. herfra – resten går til Jægerforbundet.
Generalforsamlingen godkender overstående.

 

15.    Eventuelt: Vedr. Kredsmødet for alle jagtforeninger i Kreds 6 -  Vi kan stille med en deltager pr. 50 medlemmer, så hvis der er medlemmer der ønsker at deltage, kan de kontakte formanden – hvis der er flere end vi må være, vil der blive trrukket lod. I 2023 er Kredsmødet den 11. marts.
Arne Nielsen: Bestyrelsen vil rigtig gerne lave gode arrangementer og aktiviteter for medlemmerne. Vi vil derfor gerne høre evt. ønsker og gode ideer fra medlemmerne.
Forslag: tur til Susegården i Sverige
Claus Bomand forespørger til et evt. vandhul. Vi har et lille vandhul nede i bunden af området, men området vokser til med det samme. Vi kunne sikkert godt få lov til at lave et vandhul midt på området, men det vil ødelægge øvrige træningsmuligheder på området.
Bo Simonsen orienterer – til inspiration - om flere jagtforeninger der laver bueudvalg


Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00

 

IMG 4097 600

 

En god og hyggelig general forsamling styret af dirigent Bo Simonsen

 

Sekretær Lene Henriksen

 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
12. september 2022 kl. 18.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Niels, Mikkel, Lene, Leif

 

Regnskabet blev gennemgået.


1.    Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2.    Debat om evt. tilbygning til det store hus. Forslag om at bygge ca. 12 kvm. til på nordsiden af det store hus til opbevaring af borde og stole. Vi henter tilbud fra en tømrer.

3.    Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer


4.    Runde – herunder nyt fra kassereren
Dorit: Bank – 276.660,54 kr. kassebeholdning – 10.249,00 kr.
Grillfesten gav 4.087,78 kr. i overskud.

Niels: vi skal arbejde hen mod en fælles kalender for Sorø Jægerråd. Når vi har lavet vores program sender vi det til formanden for Sorø Jægerråd Lars Fog.
Niels foreslår at foreningskonsulenten kunne komme med et oplæg omkring optimering af foreningen.

Mikkel: Er startet op på Dj`s lederuddannelse. DJ`s jurist opfordrer til evt. at få lavet en forkøbsret på jorden ved siden af, hvor der skal graves grus.
Ved Kredsmødet kan vi stille med et medlem pr. 50 medlemmer. Mikkel kan være interesseret i at deltage – vil ligeledes gerne deltage i Repræsentantskabsmødet, hvis det er muligt. Ideer om ”branding” – hvordan hverver vi nye medlemmer og udvider kendskabet til foreningen – måske ved at stille sig op foran Rema eller få en stand på ”mande-hørms-aftenen” i Stenlille. Evt. åbent hus med lidt smagsprøver.

Thommas: ønsker at trække sig fra bestyrelsen og arbejdet der. Hjælper gerne hvis det er muligt.
Niels har et forslag til en kandidat. Spørger ham om han kunne være interesseret i at stille op.

Lene: Husk at slukke for kaffemaskinen og strømmen i det hele taget. El-regningen er steget på det første halve år til ca. det dobbelte.

Leje af hus i weekenden skal omformuleres på hjemmesiden. Weekend vil sige fra fredag kl. 18 til søndag kl. 24.

Vi indkøber forskelligt merchandise med foreningens logo.

 

5.    Generalforsamling den 29. september. 3 præmier til lodtrækning på medlemsnummeret (250 kr.)
Bestyrelsen foreslår dirigent – Bo Simonsen formanden for kreds 6
Vi (der kan) mødes kl. 9 for at gøre klar til og med de gule ærter. Alle andre møder kl. 17.00
Jubilæumsnåle: 6-25års / 5-50 års / 1-60 års. Dorit sender invitation pr. brev.
Medlemskontingent – blev hævet 5 kr. i 2021. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret i 2022.
Støttemedlemmerne stiger med 100 kr.

 

6.    Foreningen har 75 års jubilæum i 15. maj 2025. Vi har dermed god tid til planlægning.
Vi lejer et festtelt og holder fest på jagtforeningens område med god mad udefra og god musik.
Rød løber og fakler
Vi sætter punktet på de efterfølgende dagsordener

 

7.    Ideer til program 2023: Mikkel forespørger om ølsmagning til Trofæaftenen den 15/3-2023
Fastelavnsskydning foregår på Niløse Skydebane i 2023
Vi forsøger at gennemføre en bustur til en jagtmesse i løbet af 2023
Vi gennemfører ”lav din egen ”fælde” igen den 11. februar 2023
Evt. Besøg af en dyrlæge om et eller andet om hunden – Dorit forespørger i St. Merløse
Evt. Michael fra ”VKST” til at fortælle om biodiversitet osv.
Marktræningen gennemføres ikke i 2023.

 

8.    Eventuelt: Arbejdsdag fredag den 16/9. Mødes kl. 9 til morgenmad. Borde og bænke skal skilles og sættes ind. Beskæring af buske osv. bag huset. ”Afspærring” af flis på skråningen.

 

9.    Næste møde: Forslået møde med udvalgene onsdag den 12/9 kl. 18.30

Mødes omkring programmet den 14/11 kl 19


Mødet sluttede kl. 22.00

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
13. juni 2022 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Niels, Mikkel, Lene
Afbud: Leif

 

1.    Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2.    Opfølgning på sidste referat. Torben har købt en El-bane, som indvies ved sommerfesten.

Arbejdsdagen er afholdt og der blev nået en masse – bl.a. blev der malet havemøbler. Mikkel får et sæt nøgler inden næste jagttegns sæson starter. Lene får lavet 5 nøgler ekstra der passer til trædøren i containeren og til det isolerede rum.

Trofæaftenen gik så fint med 56 deltagere.
Forslag om ølsmagning til næste trofæaften – Mikkel har en kontakt til Holbæk Bryghus. Mikkel lægger en forespørgsel ind på onsdag den 15/3-23

3.    Runde – herunder nyt fra kassereren.

Mikkel: Jagtelever – der er kommet tilbagemelding fra 6 elever, hvor 5 er bestået og én er dumpet. Eleverne fortæller at prøven er svær. Nogle har endnu ikke været oppe.
Mikkel har været til erfamøde og har fået gode ideer til forberedelse til næste kursus.
Mikkel orienterer om efteruddannelse for jagttegnsundervisere. Første seance er om ”vildt og natur” Vi vil gerne finde en mere, som kan hjælpe ved jagttegnsundervisning - Mikkel har fundet en, som kunne være interesseret.

Thommas: Venter stadig på muligt kursus som hundeinstruktør

Niels: Jægerrådsmøde afholdes her i Stenlille jagtforening i august.

Arne: der er sprøjtet for bjørneklo omkring 1/6. Hvis en har tid, skal der gås efter igen i løbet af de næste 14 dage.

Dorit: Bank – 256.763,30 kr. kassebeholdning – 11.702,00 kr.
Djf er søgt om tilskud til alarmsystemet – vi har fået 7.607 kr.

Lene: Ingen kommentarer


4.    Nordic Outdoor messe i Fredericia 20. august. P. t. er der 3 tilmeldt.


5.    Sommerfest. To do liste er udarbejdet. Afbud på dagen fra Mikkel og Thommas.

6.    Eventuelt: Arne, Dorit, Niels og Lene var til Kredsmøde i marts måned. Vi kan stille med 9 personer, så sig til, hvis nogen gerne vil med.

Vi skal have optalt, hvem der skal have jubilæumsnål inden næste møde.


7.    Næste møde 12. september kl. 18.00, hvor revisionen også gennemgår regnskabet.

 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
7. marts 2022 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Leif, Niels, Mikkel, Lene


1.    Velkomst ved formanden og godkendelse af dagsorden.

2.    Opfølgning på sidste referat: Dorit har uden held forsøgt at finde en Elg-bane. Torben kontaktes mhp. selv at finde og bestille en sådan.

3.    Runde – herunder nyt fra kassereren:
 
Dorit: Bank 283.935,69kr. Kasse 6.996,00 kr. P.t. 414 medlemmer – heraf 24 i restance.

Der er sat alarm til verisure op i containeren med våbenskabene og vi har fået godkendelse fra politiet til opbevaring af våben.

Lene:  Kredsmøde den 19/3 i Vordingborg, hvor Dorit, Arne, Niels og Lene deltager

Thommas: Der er p.t. 2 tilmeldinger til pølsekurset. Tilmeldingsfristen er den 10/3 – hvis der er under 10 tilmeldte – aflyses arrangementet. Thommas deltager i jagthundeinstruktørkursus den 26. og 27. marts 2022.

Mikkel: Ønsker sig et nøglesæt, så han ikke behøver benytte boksene.

Niels: Holdskydning med haglgevær blev ikke til noget – ingen interesserede medlemmer fra os.

Fastelavnsskydning gik godt med 12 deltagere. Gode grillpølser og hyggeligt samvær. Forslag om at leje Niløse skydebane og arrangere fastelavnsskydning på deres område.

Der er endnu ikke kommet tilmeldinger til ”lav din egen kragefælde”. Jagttegnseleverne tilbydes at deltage på dagen og lave en fælde uden beregning.x

Leif: ingen kommentarer

Arne: Ikke noget der ikke allerede er sagt.

Vi har brug for en arbejdsdag fredag den 25. marts kl. 09.00 – buskene skal beskæres / flisen skal rives op på plads igen / havemøblerne skal smøres og sættes sæder på igen / ”reposerne” skal smøres igen /


4.    Nordic Outdoor messe i Fredericia er flyttet til 19.-21. august. Vi gennemfører busturen den 20/8 med tilmelding senest 12/8

5.    Trofæaften med portvinssmagning: onsdag den 16. marts. Vi laver portionsanrettede ”ostetallerkner” – og brød fra fad. Dorrit og Lene køber ind tirsdag og gør klar onsdag kl. 14. Niels kommer og sætter borde op osv. kl. 14. Alle øvrige møder kl. 18 og hjælpes med at lave kaffe, sætte øl, vand osv. ind. Riffeludvalget sørger selv for præmier osv.

6.    Eventuelt: Ingen kommentarer

7.    Næste møde: 13. juni kl. 19.00

 

 

  Til toppen af siden