Dagsorden/mødereferat 2024

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
15. april 2024 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Leif, Ole, Niels, John Lene
Afbud:

1. Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2. Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren
Dorit: Bank 3346.037,94 kr. kassebeholdning 5.504,00 kr.
Der er bestilt 50 caps. – vi bestiller flere ting fra wepshoppen.
Mikkel: jagttegnsundervisningen slutter 30/4
John: ingen kommentarer
Niels: Der deltog 12 skytter til fastelavnsskydning. Det koster 4.000 at leje skydebanen, evt. resterende udgift er deltagernes egen.
Skal vi fortsætte med at afholde fastelavnsskydning?
Leif: ingen kommentarer
Arne: Der er kommet dør i vildtcontaineren. Lyset på herretoilettet duede ikke mere – der er sat nyt op.
Trofæaften med rødvinssmagning med ca. 40 deltagere – et fint arrangement.

4. Vi holder arbejdsdag fredag den 3. maj. Vi mødes kl. 9. Vi skal have malet den nye dør til containere – samt containerne. Tjørn, pil og brombær skal beskæres. Der skal sprøjtes for bjørneklo. Havemøblerne skal smøres. Skiltet over døren skal males. Dorit undersøger vedr. evt. nyt skilt henne ved vejen.

5. Kommende arrangementer: Schweizz arrangement 20/4 kl. 10. Vi mødes til morgenkaffe kl. 8.30 Arne, Dorit, Mikkel og Lene

Åben apporteringsprøve den 1. juni – Lene hjælper fra kl. 8.30 til 10. Dorit hjælper. Mikkel og John undersøger og giver Arne besked om de kan hjælpe.

6. Foreningen holder 75 års jubilæum den 2025: listen over forslag og ”beslutninger” er opdateret og sendt rundt til bestyrelsen.

7. Eventuelt: ingen kommentarer

8. Næste møde 10. juni kl. 19.00

Mødet sluttede kl. 21.00

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
19. februar 2024 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Leif, Ole, Lene
Afbud: Niels, John

1. Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2. Opfølgning på sidste referat: Ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren

Dorit: Bank – 381.029,21 kr. kassebeholdning – 5.854 kr.
Vi har fået 2500 kr. fra Andel Energi. Vi har fået sat skabe op i det lille opbevaringsrum. Vi bestiller service på hjertestarteren og får den registreret i forhold til placeringen.
Der er p.t. 10 tilmeldt trofæaftenen, og 22 tilmeldt krebsegildet i august.

Ole:
Niels, Ole og Arne deltog i Sorø Jægerråds årsmøde. Formanden vælger at stoppe som formand ved næste generalforsamling og også i forhold til Regulering.
El-regningen i 2023 har kun været ca. 2.000 højere end i 2022
Kragedagen er fortsat i bero.

Mikkel:
der er 20 elever til jagttegn. Johnny hjælper når han kan. Det ville være fantastisk hvis Daniel måske ville uddanne sig til jagttegnsunderviser på et tidspunkt, så der var flere om det.

Leif:
Der skal skiftes olie og filter på den nye græsslåmaskine.

Lene:
ingen kommentarer

Arne:
der er 41 hunde tilmeldt lydighedstræningen. Vi mangler instruktører.
Vi har haft marktræning 2 gange med god tilslutning. Vi skal have sat en dør i ”Vildtcontaineren” – Arne kontakter en tømrer om opgaven.
Vi skal have malet containerne når det bliver forår.

4. Kredsmøde 9/3 – Der er 9 deltagere. Per, Lilli, Arne, Dorit, Niels, Lene, Ole, Mikkel, Carl Aage. Vi mødes dernede kl. 9

5. Trofæaften 13/3 – hvem gør hvad. Lene kontakter ”vinmanden” for at aftale de sidste detaljer. Vi skal lave tapas af dyreryg, fasanbryst og spegepølse, vildtpatè og ost. Tilbehør peberrodssalat, mango chutney, vindruer, rød peber, sky, løgringe, havtorn, brød, smør, cherrytomater, små agurker, hele kapers.
Niels og Leif sætter borde op den 13/3 om formiddagen
Lone, Dorit og Lene sørger for tapas tallerkner

6. Fastelavnsskydning 16/3 – Hvem kommer – Dorit, Lene, Arne, Niels, John. Præmier katte- dronning og konge – vi skal bruge ca. 7 præmier. Dorit kigger i containeren om vi har nok til præmier, ellers kører vi ud og køber mere.
Skydebanen skal indhente speciel tilladelse til fastelavnsskydning. Vi køber beskyttelsesbriller.
Vi medbringer øl og vand. Kaffe og the. Grill. Pølser og brød, sennep og ketchup, paptallerkner, servietter, skraldeposer. Skarp kniv. Pengekasse.
Vi mødes derude kl. 9

7. Eventuelt: ingen bemærkninger

8. Næste møde: mandag den 15. april kl. 19

Mødet sluttede kl. 21.10

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
8. november 2023 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, Leif, Ole, Lene
Afbud: John

1. Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2. Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren

Dorit: Bank – 286.822,67 kr. kassebeholdning – 8.530 kr.
P.t. 416 medlemmer. El-regning til og med 30/9 – 16.252,06 kr. mod 17.641 for samme tidsrum i 2022.

Lene: ingen kommentarer

Mikkel: p.t. 17 elever tilmeldt jagttegnskursus. Mangler tilbagemelding fra Niløse vedr. skydedage til jagttegnseleverne.

Leif: ingen kommentarer

Ole: Skal til Jægerrådsmøde den 11/11

Niels: ingen kommentarer

Arne: Havemøblerne skal skilles og sættes ind

4. Julefrokost den 24. november. P.t. 55 tilmeldte. Niels, Dorit Arne, Lone og Lene mødes fredag 24/11 kl. 8:30, hvor vi dækker bord og gør klar til julefrokosten. Lene køber amerikansk lotteri. Gevinster – Lone og Dorit laver 3 kurve. Derudover laver vi 8 gevinster med vin og merchandise. Alle hjælper med afrydningen.

5. Program 2024. Foreløbigt program er sendt ud til mødedeltagerne. Gennemgået. Alle bedes være opmærksomme på at melde tilbage til Lene Henriksen med de nødvendige data senest 1. december

6. Eventuelt: ingen bemærkninger

7. Næste møde: Pakke programmer den 11. december kl. 18. Ole, Niels, John, Mikkel, Dorit, Leif, Arne, Lone, Lene

8. Mødedatoer i 2024

Mandag den 19. februar kl. 19:00
Mandag den 15. april kl. 19:00
Mandag den 10. juni kl. 19:00
Mandag den 9. september kl. 18:00 (med spisning) med gennemgang af regnskabet

Mødet sluttede kl. 21:10

 

Referat fra møde med Bestyrelse og Udvalg den 11. oktober 2023
Deltagere: Arne Nielsen, Mikkel Frederiksen, Dorit Hejlesen, Lene Henriksen, John Jørgensen, Carl Aage Arnenstrøm, Per T. Nielsen, Daniel Hansson

Referat:
1. Det fremtidige samarbejde
2. Evt. ønsker fra udvalgene
3. Program for 2024
4. Evt. deltagelse i Kredsmøde på Sværdborg den 15/11-2023 og den 9/3-2024
Ny telefonliste over alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer sendes via mail sammen med referatet.

Runde:
Flugtskydning:.

Riffeludvalg: Der er ikke så mange aktiviteter i riffeludvalget mere. Trofæaften, Bukkemorgen, Elgbanen til sommerfesten, Hanebjerg. Forslag om at tage kontakt til Friis` skydebane i Holbæk mhp. indskydning og evt. arrangement kun for Stenlille. Per forsøger at kontakte skydebanen.

Hundeudvalget:
Forslag om indkøb af en dummy launcher – drevet på trykluft – derfor skal der ikke våbentilladelse til.

Jagttegn:
Mikkel har bestilt kursistmapper til 25 personer. P.t. er der tilmeldt 13 personer. Mikkel sender velkomstmail ud til alle kursisterne ca. 1 måned før kursusstart. Jagttegnsudvalget planlægger og indkalder til møde snarest – inden kurset starter.

Jagthorn: Forslag om kontingent stigning til 400 kr. Vi taler om det med jagthornsblæserne.

Husudvalget:

Hjemmesiden: Der er p.t. kun 12 personer. Vi opfordrer til tilmelding i program 2024.

Program 2024: arrangementer der skal med i program 2024, bedes sendt til Lene (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) senest 1. december 2023.

Kreds 6 afholder møde vedr. vildtforvaltning og jagttidsrevision den 15/11 kl. 19-21:30 på Sværdborg – er nogen interesseret? Mikkel, Per N., Daniel, Arne
Kredsmøde den 9/3 2024 på Sværdborg – hvem vil med? Carl Aage, Dorit, Arne, Lene, evt. Mikkel,

Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 8. november kl. 19.00 med program 2024 på dagsordenen

Bestyrelsen pakker programmer den 11. december kl. 18.00. Hvis nogen har lyst til at hjælpe, bedes de give besked til Lene.

Mødet sluttede kl. 21

 
 

Stenlille Jagtforening
Generalforsamling torsdag den 28. september 2023

Referat:
Tilstede ved generalforsamlingen var 45 personer - heraf 40 stemmeberettigede medlemmer.

1. Velkomst v/ formanden
1. Valg af dirigent Bo Simonsen vælges
2. Valg af stemmetællere: Søren Godtfredsen og Keld Christiansen

2. Formandens beretning: bilag I
Tilføjelse fra Repræsentantskabsmødet: Den alm. prisstigning imødekommer ikke den reelle prisstigning, så der spares samtidig med en stigning i kontingentet sv.t. 20 kr.

3. Beretning fra de enkelte udvalg:
1. Flugtskydning v/ Niels Rasmussen: Der er afholdt fastelavnsskydning med ca. 20 deltagere – håber der kommer flere næste år.
Så havde vi arrangeret ”lav din egen kragefælde” hvor der desværre kun var 4 personer der lavede fælder.
Kragedagen var flyttet til starten af september. Da der ingen tilmeldte var i nogen af foreningerne, blev arrangementet aflyst. Vi forsøger at få lagt arrangementet tilbage til januar måned.

Reguleringsudvalget v/ Claus Bomand: Regulering blev udført fra 1. maj til 15. juni 2020 hvor der blev reguleret 56 rågeunger.
I 2021 blev det en udfordring at man for 2020 ved indberetningen skulle oplyse hvor mange volsne fugle der havde været i kolonien samt hvor mange æg og unger der var i rederne – så jægerne måtte ud og tælle. Der blev i Stenlille reguleret 146 rågeunger / i Dianalund 6 rågeunger og I Nyrup 15 rågeunger.
I 2022 blev der reguleret 165 rågeunger i fordelt på 2 steder.
2023 har været turbulent i forhold til regulering pga. mange misforståelser og snakken forbi hinanden. Vi er blevet truet med politianmeldelse og konfiskering af jagttegn pga. forkert indberetning til Naturstyrelsen. Jeg nåede ikke at indberette til tiden, hvorefter jeg ikke kan få muligheden for det. Mailkorrespondance til koordinatoren samt til Naturstyrelsen bliver misforstået og det ender med de omtalte trusler. Tingene falder dog efterhånden på plads. Det er reguleret 223 rågeunger i Stenlille, 8 rågeunger på Munke Bjergby skole.

2. Hundeudvalg v/ Arne Nielsen: Lydighed startede sidste søndag i januar med ca. 60 hunde. 9 gange og herefter afslutning med præmier til de bedte hunde på dagen og gule ærter til menneskene. Sidste torsdag i marts startede apportering med ca. 45 hunde. Vi har afholdt en åben apporteringsprøve med ca. 50 hunde. Vi har haft 2 gange marktræning for de stående hunde. I august og september havde vi lydighedstræning for hvalpe og unghunde. Skønt med den gode opbakning.

3. Riffeludvalg v/ Per Nielsen: Trofæaften med ølsmagning i marts måned med ca. 50 deltagere. Der var ikke så mange bukke men fine præmier til de der var. Bukkemorgen 16/5 var godt besøgt, men kun 3 bukke var blevet nedlagt.

4. Jagthorn V/ Lene Henriksen: Vi blæser stadig på 2 hold – et begynderhold og et øvet hold. Det vigtigste for os er hyggen og det sociale. Vi blæser og drikker kaffe og spiser kage – og så laver vi en lille ølsmagning hver gang.

5. Jagttegnsudvalg V Mikkel Frederiksen: Der var 26 kursister hvor de fleste var omkring de 15-16 år. Ud af de 26 har 23 gennemført kurset. Jeg får ikke at vide om kursisterne består, men på systemet kan jeg se at de fleste er bestået. Der er p.t. 9 tilmeldt kurset som starter i slutningen ag november. Kursisterne introduceres til alle tre former for jagt – riffel, bue og hagl – men kurset fokuserer på hagljagt.

6. Husudvalg v/Dorit Hejlesen: Vi har lavet mange ting på husene og det er dejligt at flere medlemmer kommer for at hjælpe.

7. TeamLady v/Lene Henriksen: Vi er p.t. 12 medlemmer. Vi mødes 4 gange om året. I februar var vi på besøg i Mosehusets Købmandshandel i Borup. En dejlig dag med cafebesøg i Ringsted bagefter. I maj måned var på Gavnø Slot og se på tulipaner. – og denne gang var vi bagefter på cafe i Ringsted.
Den 30. august tog vi til København og spiste frokost i Nyhavn, hvorefter vi var på kanalrundfart. En dejlig tur fra kl. 11 til kl. 18.Vores december møde vil i år også blive en tur til København, hvor vi gå på juleudstilling i Tiivoli.

4. Regnskab v/ kassereren Dorit Hejlesen: Regnskabet bliver gennemgået, hvorefter det godkendes.

5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

5a. Uddeling af Jubilæumsnåle: Jacob Langkjær og Finn Pedersen 25 års / Allan Lund Christensen 40 års /Allan Leitoft 60 års

6. Valg til bestyrelsen
1. Arne Nielsen ej på valg
2. John Jørgensen ej på valg
3. Dorit Hejlesen ej på valg
4. Lene Henriksen genvalgt
5. Leif Hansen genvalgt
6. Niels Riber Rasmussen genvalgt
7. Mikkel Frederiksen genvalgt

Suppleanter: Vælges for et år af gangen Ole Holck

7. Valg til flugtskydningsudvalg:
1. Ole Holck genvalgt
2. Niels Riber Rasmussen genvalgt
3. Per Pedersen ej på valg

8. Valg til hundeudvalg:
1. Arne Nielsen ej på valg
2. Carl Aage Arnenstrøm ej på valg
3. Per Pedersen genvalgt
4. Mette Faber ej på valg

9. Valg til riffeludvalg:
1. Torben Hovmann genvalgt
2. Per T. Nielsen genvalgt
3. Mark Nielsen ej på valg
4. Flemming M. Petersen genvalgt
5. Finn Nielsen ej på valg

10. Valg til Jagthornsudvalg:
1. Johnny Nielsen ej på valg

11. Valg til Jagttegnsudvalg:
1. Arne Nielsen ej på valg
2. Mikkel Frederiksen genvalgt
3. Flemming Malthe Petersen genvalgt
4. Daniel Hansson ej på valg

12. Valg til husudvalg: Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.
1. Arne Nielsen genvalgt
2. Dorit Hejlesen ej på valg
3. Leif Hansen genvalgt
4. Lene Henriksen ej på valg
5. Ole Holck ej på valg
6. John Jørgensen ej på valg
7. Niels Rasmussen genvalgt
8. Mikkel Frederiksen genvalgt

13. Valg ad revisorer:
1. Ingrid Christiansen genvalgt
2. Kirsten Thybo Nyvalgt
Suppleant:
• P.t. ingen

14. Fastsættelse af kontingent: Støttemedlemmer sættes op fra 100 kr. til 200 kr. Blev godkendt ved afstemning ved håndsoprækning.

15. Eventuelt: den 15.november afholder Kreds 6 møde på Sværdborg – sæt kryds i kalenderen og kom og vær med til at påvirke og få indflydelse.

Kredsmødet i 2024 bliver 9. marts på Sværdborg.

Mødet sluttede kl. 21.

Dirigent: Bo Simonsen

Sekretær: Lene Henriksen

 

Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 28/09-2023

Formand Arne Nielsen
Næstformand Mikkel Frederiksen
Kasserer Dorit Hejlesen
Sekretær Lene Henriksen
Bestyrelsesmedlem Leif Hansen
Bestyrelsesmedlem Niels Riber Rasmussen
Bestyrelsesmedlem John Jørgensen

Sorø Jægerråd Ole Holck

Næste møde onsdag den 11. oktober kl. 18:30 med alle udvalg, hvor vi spiser smørrebrød sammen
Næste ordinære møde den 8/11 kl. 19, hvor vi arbejder med programmet for 2023.
Den 11/12 kl. 18 mødes vi og pakker programmer. Vi starter med at spise et par stykker mad.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 11. september 2023
Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif, Lene
Afbud:

Regnskabet blev gennemgået.

1. Velkomst v/ formanden. Dagsorden godkendt

2. Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren
Dorit: Bank – 286.518,56 kr. kassebeholdning – 9.110 kr.
P.t. 411 medlemmer.
El-forbrug pr. 31.07.2022 betalt 16.351,46 kr. 31/07.2023 14.587,67 kr.
Lene: Indkøber mikrofon – håndholdt og headsæt – samt højtaler med god lyd, som passer til
Mikkel: der er p.t. 8 tilmeldt jagttegnskursus. Dorit deltager på første kursusdag og modtager betaling – dvs. kursisterne skal ikke betale på forhånd.
Mikkel har bestået kursus som flugtskydningsinstruktør.
John: Skiltet over døren skal også males.
Niels: Den gamle græsslåmaskine er stadig til reparation. Kragedagen blev aflyst pga. ingen tilmeldinger hverken her eller hos andre foreninger.
Intet nyt fra Jægerrådsmødet.
Leif: ingen kommentarer
Arne: intet nyt

4. Arbejdsdage: Begge huse er malet udvending. Vinduerne og containerne bør også males. Vi mødes torsdag den 21/9 kl. 9.00, hvor vi maler vinduer. Containerne må vente til næste år.

5. Generalforsamling den 28. september. Thommas Mathiesen ønsker ikke længere at være suppleant. Else Jeppesen ønsker ikke længere at stille op som revisor. Ole Holck vil gerne fortsætte som suppleant og vil endvidere gerne påtage sig at repræsentere foreningen i Sorø Jægerråd. 3 præmier til lodtrækning på medlemsnummeret (250 kr.) Dorit og Lone sørger for det.
Bestyrelsen foreslår dirigent – Bo Simonsen formanden for kreds 6
Vi (der kan) mødes kl. 9 for at gøre klar til og med de gule ærter. Alle andre møder kl. 17.00
Jubilæumsnåle: 2-25 års / 1-40 års / 1-60 års. Dorit har sendt invitation pr. brev.
Medlemskontingent: uændret for Stenlille Jagtforening.

6. Ideer til program 2024: Tur til Refsvindinge igen i 2025.
I september 2024 gentager vi turen til Dyrehaven
Krebsegilde med Søren Godtfredsen og evt. foredrag om fiskeri
Rødvinssmagning til Trofæaftenen 13/3-2024 (forhøre hos Slagelse vinkompagni og andre) med evt. vildtkød og lidt ost.
Foredrag ved dyrlæge
Demonstration vedr. Sweisshunde og deres arbejde. Arne snakker med Thorsten om mulighed.

7. Foreningen har 75 års jubilæum 2025. Ingen kommentarer i dag – tages op på første møde i 2024

8. Eventuelt: Der er indkommet undren over at Løve hundeskole reklamerer på facebooksiden ”Hundetræning Stenlille Jagtforening”.

9. Næste møde: Foreslået møde med udvalgene onsdag den 11/10 kl. 18.30 med fællesspisning

Mødes omkring programmet den 8. november kl. 19
Pakke programmer mandag den 11. december kl. 18

Mødet sluttede kl. 21:15

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 12. juni 2023
Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif og Lene
Afbud:

1. Velkomst ved formanden. Dagsorden godkendes

2. Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren:

Mikkel: Har været til udstilling for stående jagthunde (SJD) i Vissenbjerg – et fint arrangement, som folk med stående hunde opfordres til at deltage i. Mikkel afsøger fortsat muligheden for en trådløs mikrofon – det er ikke så simpelt som vi troede. Mikkel er rådet til at forespørge hos Kjeld Helmuths musikforretning i Slagelse. Lene undersøger muligheden der (mikrofon til foredragsholder og en til evt. spørgerunde).

Leif: Ingen kommentarer
Niels: Ingen kommentarer
John: Ingen kommentarer
Arne: Var til repræsentantskabsmøde i Odense lørdag den 10/6. Kontingentet til Jægerforbundet stiger med 2,5 % - begrundes i inflationen.

Udsætning af ænder udfases og stopper om 5 år. Udsætning af fasaner og agerhøns tages op igen om 10 år.

Vi forventer at den gamle græsslåmaskine kun kan holde denne sæson. Niels undersøger om det kan betale sig at reparere den, eller der skal købes en ny.

Dorit: Kassebeholdning: 7.926 kr. Bank: 360.051,28 kr. P.t. 410 medlemmer og 16 i restance.

Vi vil gerne sikre os bankmæssigt ved at oprette både Arne og Dorit på bankkontoen.

Vi har fået 15.000 kr. gennem DJ puljen til tilbygningen i det store hus.

Lene: ingen kommentarer

4. Planlægning af flere arbejdsdage – Tømreren begynder på tilbygningen den 13/6. De udvendige brædder skal males inden de sættes op. Niels hjælper tirsdag, onsdag og fredag i uge 24. Lene og Arne hjælper torsdag

5. Sommerfest 1. juli: Der er 65 tilmeldte. Alle fra bestyrelsen deltager. To do listen er opdateret.

6. Foreningen har 75 års jubilæum i 2025 – punktet vil være på dagsordenen frem til jubilæet – 1. lørdag i juli 2025 (5. juli 2025) Niels forhører sig om pris på en mulig musiker

7. Eventuelt: Der er steder på den udvendige side af husene, der trænger til maling. Vi starter med at male den 22. august – mødes kl. 16 ellers snarest derefter og maler nogle timer. Starter med syd og øst siderne

8. Næste møde 11. september kl. 18.00. Vi spiser, når regnskaberne er gennemgået.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 17. april 2023

Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif og Lene
Afbud: Thommas

1. Velkomst ved formanden. Dagsorden godkendes

2. Opfølgning på sidste referat: Mikkel følger op på indkøb af mikrofon.

3. Runde – herunder nyt fra kassereren:

Mikkel: Jagttegnsholdet er snart færdig- sidste gang 2/5. 23 har gennemført kurset. De første skal til prøve på onsdag. Alt har fungeret fint under kurset. Vi har indkøbt 2 haglgeværer mere, vi har således 7 geværer til evt. brug på skydebane.
Mikkel vil gennemgå kursus som flugtskydningsinstruktør når det bliver muligt.

Leif: Niels har jævnet alle muldvarpeskuddene – dejligt.

Niels: Vedr. rågeregulering på skolen og børnehaven i Stenlille – Pedellen vil gerne selv regulere. Dette er ikke muligt, da han ikke har reguleringskursus og heller ikke er medlem af Stenlille jagtforening

John: ingen kommentarer

Arne: Borde og bænke er samlet. Borde og bænke er ikke smurt i år – burde være tilstrækkeligt hvert andet eller tredje år. Der skal sprøjtes på gårdspladsen og rundt omkring buske og træer – John sørger for det.
Vores trofæaften med ølsmagning gik godt med ca. 45 deltagere.

Dorit: Kassebeholdning: 13.263,00 kr. Bank: 359.430,78 kr. Vi har søgt 87.179 kr. gennem DJ puljen til tilbygning i det store hus.
Strøm i februar 2023 3648 kr. i februar 2022 betalte vi 2639 kr.

Lene: ingen kommentarer.

4. Er der behov for en arbejdsdag i løbet af foråret – ja fredag den 28/4 kl. 8 Lene kommer først ved 10 tiden) samt fredag den 12/5 (afbud fra Niels)

Vi skal have ordnet:
rygningspladerne på det lille hus skal skiftes
Malet trapperne
Malet vindskederne
Brombærrene skal beskæres
Alle forventes at komme – udover John og Mikkel som er på arbejde.

5. Nye væglamper i det store hus - er indkøbt

6. Foreningen har 75 års jubilæum i 2025 – punktet vil være på dagsordenen frem til jubilæet – 1. lørdag i juli 2025 (5. juli 2025)
Rød løber og fakler
En stolpe i midten med guirlander ud til siderne
Levende musik – undersøge til næste gang hvilke lokal bands der kunne være mulige
Evt. mad fra Kolberg
Invitation til udvalgte – kredsformand, andre jagtforeninger, Jægerforbundet. Lene og Dorit laver et udkast til en indbydelse, som kan sendes ud med program 2025
Hvis man vil give en gave kan der doneres via mobilpay.

7. Eventuelt: Sommerfest den 1. juli – ingen har meldt afbud.

8. Næste møde 12. juni kl. 19.00

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 20. februar 2023
Deltagere: Arne, Mikkel, Dorit, Niels, John, Leif, Ole og Lene

1. Velkomst ved formanden. Dagsorden godkendes

2. Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren:

Niels: Fastelavnsskydningen blev afholdt i Niløse jagtforening. Der var ca. 20 deltagende om formiddagen og 12 til at skyde til tønden. Niløse Jagtforening tog 4500 kr. for at starte skydebanen op – måske vi kunne forhandle os til en lavere pris næste år.
Kragefældedagen blev afholdt med kun 3 deltagere. Det er i underkanten til at det bør gentages. Der var klargjort materialer til endnu 5 fælder, som pakkes ”sætvis” og opbevares i containeren.
John: Ingen kommentarer
Leif: Ingen kommentarer
Mikkel: der er 23 jagttegnselever
Lene: ingen kommentarer
Dorit: Kasse 8.213 kr. Bank 317.942,44 kr. P.t. 426 medlemmer. Elforbruget i 2022 har været stort set som i 2021, men prisen er i runde tal fordoblet.
Arne: Hvis vi arrangerer en skydning på en ”ikke skydebane” har vi forsikring gennem Jægerforbundet.
Kommunen har givet tilladelse til placering af containerne på Jagtforeningens område.
Hvis nogle af foreningens medlemmer kunne have lyst til at prøve at fange muldvarper, er man velkommen til at forsøge på foreningens område. Ole og Niels jævner skuddene, inden græsset begynder at vokse.
Vores vej trænger meget til at få fyldt hullerne op, det bliver gjort ved først mulige lejlighed – Niels snakker med grusgravens medarbejdere om at låne en gummiged, så vejen kan blive jævnet.
Vi har købt højtalere til brug ved foredrag o. lign. Vi skal have købt mikrofon også.
Vi har 50 hunde til lydighedstræning.

4. Kommende arrangementer: 27/2 foredrag om blyfri ammunition. Dorit bestiller kage hos Pia.
Trofæaften: Arne modtager tilmelding senest 8/3 (max 75) og giver besked til Dorit. Dorit, Lone og Lene laver ost og brød til arrangementet.
Mikkel forespørger i Elgiganten om en mikrofon

5. Orientering om den nye hjemmeside – incl. nyhedsbrev. Gennemgået

6. Foreningen har 75 års jubilæum i 2025 – punktet vil være på dagsordenen frem til jubilæet.’

7. Eventuelt: Døjringe beboerforening har henvendt sig om at være medlem så de kan leje lokalerne. Bestyrelsen svarer at beboerformanden kan melde sig ind i foreningen som støttemedlem og dermed kan leje lokalerne til foreningsarrangement – men kan ikke videreudlejes til beboerne i øvrigt.

Alle kan melde sig ind i foreningen.

Formuleringen om leje af lokalerne til foreningens medlemmer skal omformuleres på hjemmesiden – til ”videreudlejning til ikke medlemmer er ikke tilladt”

Der er endnu ikke nogen aftale om køb af jord – de har 10 år til at grave grus.

Ved næste arbejdsdag trænger tagene på containerne til at blive fejet.

 

8. Næste møde 17. april kl. 19.00

 

 

 

  Til toppen af siden