Bestyrelsens Beretning 2023

P.t. 413 medlemmer. Heraf ordinære 277 / ekstra ordinære 43 / senior 34 / Ungdom (16-25) 11 / støttemedlemmer 9 / Junior (0-15) 1 / æresmedlemmer 3/ kursister 23 / husstand 12

Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 29. september 2022

Den 12/10 mødtes bestyrelsen med alle udvalgene, hvor formålet væsentligst var samarbejde og evt. ønsker fra udvalgene samt programmet for 2023.

25/11 afholdt foreningen julefrokost. En dejlig aften med 75 deltagere.

I december blev programmet for 2023 gjort færdigt og pakket og sendt ud til alle foreningens medlemmer.

Den 8. februar afholdt vi foredrag ved dyrlæge Astrid Ingstrup, hvor vi blev klogere på, hvordan vi hjælper vores hunde i akutte situationer.
Den 1. juli holdt vi traditionen tro sommerfest med forskellige aktiviteter og fællesspisning om aftenen. 100 personer deltog i dette arrangement i år – dejligt, men det er nok også grænsen for hvor mange vi kan være.

Bustur til Brahetroldeborg den 19. august. En dejlig dag med 16 deltagere. Det var synd for de 34 der manglede for at fylde en stor bus. Gamefair på Brahetroldeborg var overraskende godt – meget jagtrelateret - med mange gode boder med både tøj og mange smagsvarianter for ganen. På hjemturen lagde vi turen forbi Refsvindinge bryggeri – det var en stor succes.
I 2025 gentager vi turen – som sandsynligvis bliver den 23/8.

Huset: Huset har i det sidste år været udlejet stort set som sidste år.
Vi har fået lavet en lille tilbygning på nordsiden af det store hus – et rum på ca. 16 kvm. Til opbevaring af borde og stole.
Vi har haft flere arbejdsdage i løbet af året – hvor vi bl.a. har malet det store hus indvendig – et resultat bestyrelsen selv er ret godt tilfreds med – vi har også fået nye væglamper herinde. Andre arbejdsdage er gået med at male begge huse og vinduer udvendig.
Og så har der selvfølgelig været den almindelige vedligeholdelse med græsslåning, sprøjte mod bjørneklo, beskære buske og træer osv. Tak til alle der har givet en hånd med.

El-forbrug:
i 2021 betalte vi 14.663 kr. I 2023 betalte vi 28.947 kr. I 2023 har vi fra 1. januar til 31. juli betalt 14.587 kr. Dvs. at vi igen i år kommer op på ca. 30.ooo kr. for hele året.

Jeg vil gerne huske jer på julefrokosten den 24/11-2023, hvor tilmeldingen skal ske mellem den 1/10 og den 21/11 til Dorit.
Til slut vil jeg gerne takke medlemmerne for fin opbakning til arrangementerne og til bestyrelsen og udvalgene for godt samarbejde.

På bestyrelsens vegne
Arne Nielsen