Bestyrelsens beretning 2021

P.t. 395 medlemmer. Heraf ordinære 269 / ekstra ordinære 46 / senior 42 / Ungdom (16-25) 3 / støttemedlemmer 6 / Junior (0-15) 2 / æresmedlemmer 3 / prøvemedlemsskab 1

Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 24. september 2020.

Den 19/10 mødtes bestyrelsen med alle udvalgene, hvor formålet væsentligst var samarbejde og evt. ønsker fra udvalgene samt programmet for 2021.

27/11 skulle foreningens julefrokost have været afholdt, men pga. forsamlingsloftet blev julefrokosten aflyst.

Den 14. december blev programmerne for 2021 pakket og sendt ud til medlemmerne – og den 16. december lukkede Danmark ned for 2. gang.
Det betød at alle arrangementer indtil apporteringstræningen i april blev aflyst.
Nedenstående blev aflyst:    
Sidste del af jagthorns sæsonen
Kragedagen den 23. januar.
Lydighedstræning den 31. januar
Marktræning 3 gange i februar
Fastelavnsskydning den 13. februar
TeamLady 24. februar
Vestsjællands MARKPRØVE for stående hunde den 27. februar
Foredrag om gåsejagt og gåsekald den 3. marts kl. 19.00
Lav din egen kragefælde den 6. marts kl. 09-15
Trofæaften den 17. marts
Pølsekursus den 25. marts kl. 19.00

Ved sidste generalforsamling fortale vi om et forventet ”coronatilskud”. Friluftsrådets hjælpepulje – vi havde søgt om 50.850 kr. her fik vi hele beløbet.
Fra DGI`s Corona hjælpepulje søgte vi om 39.300 kr. – ud af det fik vi 34.977 kr.
Derudover har vi fået tilskud fra DJ- puljen 2021 på 8.000 kr.
Vi venter desuden på DJ-puljen 2020 på 12.731 kr. (er bevilliget)
Vi har søgt om tilskud fra Sorø kommune til vores bustur til dyrehven samt vores fisketur den 25/9 – den afventer vi svar på.

Den 2. marts 2021 var vi til virtuelt ekstraordinært kredsmøde, hvor der skulle værges ny kredsformand. Bo Simonsen blev valgt.

Ordinært kredsmøde blev afholdt i Herlufmagle hallen den 17. juni, hvor Lene, Dorit og jeg deltog.

Sommerfest den 3. juli blev heldigvis gennemført efter planen med ca. 70 mennesker.

16/9 var vi på tur til Dyrehaven med 28 deltagere. Vejret viste sig ikke fra sin bedste side, men trods det havde vi en dejlig aften med lækre sandwich og kaffe og lækker kage og mange brølende hjorte.

Den 25/9 fisketur/sildetur med Jaws fra Vedbæk havn med 6 deltagere.

Repræsentantskabsmøde den 18. september, hvor Dorit og Arne deltog. På mødet var der bl.a. fokus på biodiversitetskrisen. Danmark er forpligtet til at levere på den grønne dagsorden, og det har både regeringen og støttepartierne lovet vælgerne. Skal jagten have en god fremtid, skal den være grøn – ægte grøn. Og det vil sige, at vi jægere som samfundsgruppe skal være aktive medspillere i kampen for at skabe en bedre og rigere natur i Danmark. Er vi ikke det, mister vi agtelse, troværdighed, opbakning og indflydelse, og dermed svækkes den jagtlige fremtidsudsigt. På mødet var man naturligvis også inde på udsætning af ænder og fasaner, vitale levesteder, opfølgning på strukturændringer og naturligvis de positive takter for medlemstal og økonomi.

Huset: Huset har pga. Cowid19 kun været udlejet ca. 50 % i forhold til tidligere år. Det har så imidlertid givet tid og anledning til lidt forskønnelse inde og ude.
Der er blevet sat akustikplader op på loftet i det lille hus, så nu er lyder ret god begge steder.
På opfordring fra et af medlemmerne har vi fået sat en 3.  flagstang op til et fint nyt foreningsflag.
Der er lavet ny repos foran døren ind til det lille hus. Trappen op til vejen er blevet færdig. Der er sat planter langs vejen foran det store hus i et forsøg på at skåne vinduerne for evt. stenslag fra forbipasserende biler. Der er lagt flere nøddesten rundt på området, og der er lagt flis på skråningen, så vi undgår så meget ukrudt præcis der.

Udover ovenstående har vi som bestyrelse haft gang i flere forskellige ting bl.a. registrering af vores kloak, som aldrig er blevet godkendt. Vi har indsendt tegningen til kommunen som tilkendegiver, hvor tanken og de forskellige rør ligger, så vores efterfølgere ikke skal starte helt forfra.

Derudover har vi bedt om at få gennemgået vores forsikringer. Vores containere er ikke forsikret, og det har affødt lidt kommunikation med politiet om godkendelse af opbevaring af vores våben. Dette er endnu ikke afklaret.

BBR- meddelelsen er redigeret, så den nu passer til de aktuelle forhold –  undtaget kloarken.

Prisen for leje af foreningens lokaler vil stige til 3.000 kr. for en weekend – gældende fra 1. januar 2022. Hvis lokalerne lejes til fest i weekenden, kan dette kun ske for en hel weekend – altså for 3.000 kr. Dermed har man adgang til husene fra fredag aften til søndag.
Leje af lokaler for en enkelt dag er fortsat 1500 kr. (møde, kursus, hundetræning og lign.)

Jeg vil gerne huske jer på julefrokosten den 26/11-2021, hvor tilmeldingen som sagt skal ske mellem den 1/10 og den 22/11til Dorit.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og udvalgene for godt samarbejde.

På bestyrelsens vegne
Arne Nielsen