Stenlille jagtforening

Din lokale jagtforening

content12.png

Dagsorden/mødereferat

 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
20. september 2021 kl. 18.00 med gennemgang af regnskabet

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Leif, Niels, Allan, Lene
Afbud:


1.    Velkomst ved formanden og godkendelse af dagsorden.

2.    Opfølgning på sidste referat: ingen kommentarer

3.    Runde – herunder nyt fra kassereren:

Lene: ingen kommentarer

Dorit: Bank 209.979,44 kr. Kasse 4.986,00 kr.
Foreningstilskud fra Sorø kommune på 5.465 kr.

Thommas: ønsker sig kursus trin I hundetræning

Allan: ingen kommentarer

Leif: ingen kommentarer

Niels: der har været møde i Jægerrådet. Drøftelse vedr. Kongskilde naturcenter. Jagtforeningerne var enige om, ikke at gå ind i noget i den retning. Der gives ikke tilskud til reguleringsjægerne af nogen art. Vi søger ved lejlighed kommunen om tilskud til patroner.

Arne: Mikkel Frederiksen er startet på jagttegnslære uddannelsen. Formålet er at han – sammen med Arne Nielsen - skal stå for jagttegnsundervisningen den kommende sæson.

Vi har haft en dejlig tur i Dyrehaven med 28 deltagere. Det småregnede, men en dejlig tur med brøl og flere store hjorte.

Fisketuren – der er p.t. kun 5 deltagere, men vi gennemfører alligevel. Vi vil gerne gentage turen, og gør den gratis for deltagerne – skal dog selv sørge for transporten.

Orientering om redigering af BBR-meddelelsen. Tegningerne omkring foreningens kloak er sendt til kommunen, kan ikke godkendes, da arbejdet aldrig er blevet indberettet af en kloakmester. Tegningerne arkiveres på kommunen, men BBR-meddelelsen kan ikke rettes til efter aktuelle forhold. Forsikringen er kontaktet for en gennemgang. Politiet er i den forbindelse anmodet om godkendelse af opbevaring af vores våben – våbenskabet i containeren. Vi afventer stadig svar derfra.

Dorit og Arne har været til repræsentantskabsmøde. Referat ligger på Jægerforbundets hjemmeside.


4.    Generalforsamling den 30. september. Dagsorden til generalforsamlingen er sendt ud via mail. Der er ingen kommentarer til dagsordenen.
Alle fra bestyrelsen kommer til generalforsamlingen.

5.    Pris for leje af lokaler: Foreningens lokaler kan ”kun” lejes til fest for en hel weekend. Dermed har de adgang til husene fra fredag til søndag. Prisen hæves til 3.000 kr. gældende fra 1. januar 2022.
Leje ad lokaler for en enkelt dag er fortsat 1500 kr.


6.    Eventuelt:


7.    Næste møde: Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen.

Onsdag den 13. oktober kl. 19.00 afholder bestyrelsen møde med alle udvalgene, hvor dagsordenen er
•    Det fremtidige samarbejde
•    Evt. ønsker fra udvalgene
•    Program for 2022
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
14. juni 2021 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Leif, Niels, Lene
Afbud: Allan

 

1. Velkomst ved formanden og godkendelse af dagsorden.

2. Opfølgning på sidste referat: Ingen kommentarer

3. Runde – herunder nyt fra kassereren:

Dorit: Bank 192.002,42 kr. Kasse 13.934,50 kr. Heraf har vi fået en Coronahjælpepulje sv.t. 34.977 kr. Endvidere fra DJ-puljen forventer vi at få 12.731 kr. til dækning af loftplader i det lille hus, udendørslamper og trappen udenfor.

Lene: Den nye flagstang er for høj i forhold til de andre

Thommas: Mikkel Frederiksen har udtrykt interesse for evt. at blive jagttegnsunderviser. Arne tager kontakt til ham. Peter Sindrup ønsker at være med til undervisning i skydning for jagttegnselever.

Leif: Ingen kommentarer

Niels: Ingen kommentarer. Må man fjerne rågerederne, når ungerne er udruget? Niels undersøger til næste gang.

Arne: Trappen er lavet færdig – godt arbejde.
Der skal nøddesten hen langs det store hus – 4 kubikmeter. Dorit spørger vognmand Lars i St. Merløse om en pris, hvor de ”drysses” ud på stedet.
Forinden skal der svejses jernplader op langs volden – Niels med hjælp fra Thommas forsøger at skaffe et par stærke hjælpere, så det kan blive gjort på lørdag. Der skal sættes 4 bolte i lågen ind til vildtcontaineren. Der skal sprøjtes for bjørneklo.

Lene vander omkring jagthuset fra 18. til 25. juni.

4. Arbejdsdag – det blev lørdag i henhold til ovenstående

5. Sommerfest 3. juli – Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe. To do listen redigeres og sendes ud efterfølgende

6. Eventuelt – Allan ønsker at træde ud af bestyrelsen. Har vi forslag til et nyt medlem? eller til suppleanter?

7. Næste planlagte bestyrelsesmøde 20/9 kl. 18.00. Generalforsamling den 30. september.
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening
26. april 2021 kl. 19.00

Deltagere: Arne, Thommas, Dorit, Leif, Allan, Niels, Lene
Afbud:

 

1. Velkomst ved formanden og godkendelse af dagsorden.

 

2. Opfølgning på sidste referat:
Balancebommen er næsten færdig.
Materialerne til lyddæmpning af loftet i det lille hus er bestilt og skal nu blot sættes op.
Dennis Bagge er stoppet som jagttegns underviser pga. private omstændigheder, som jagtforeningen ikke kan acceptere.
Delegeret til Sorø Jægerråd: herfra vælger vi Arne som delegeret og Niels suppleant
Mødet i september er blevet ændret til den 20/9 kl. 18

 

 

3. Hvordan kommer vi videre: Vi har haft en periode hvor alle arrangementer er blevet aflyst. Hvis alt går som det skal med den planlagte genåbningsplan, vil vi kunne gennemføre de planlagte arrangementer resten af året.

 

 

4. Runde – herunder nyt fra kassereren:
Allan vil gerne træde ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling


Niels: Sorø Jægerråd har holdt årsmøde. Det er et problem, at alle foreninger mister medlemmer. Ideer til, hvordan man kan hverve nye medlemmer efterlyses.

Leif: Vi skal have ordnet haveborde og bænke – det tager vi på en arbejdsdag. Niels vil fremover – sammen med Leif – stå for græsslåningen.
Der er endnu ikke set spirer af bjørneklo.

Lene: Lone, Dorit og Lene har gjort hoved rent i det lille hus. Loftet er vasket ned og er klart til at få sat lyddæmpende plader på.

Dorit: kasse 9.013,50 kr. Bank 201.858,52 kr. Vi håber stadig på – på er tidspunkt i fremtiden - at kunne købe et stykke jord i nærheden af foreningen. Der er p.t. 397 medlemmer i foreningen – der er 13 medlemmer i restance.
Ny flagstang og forenings flag tilbud 8.042,50 kr. incl. montering. Tilbuddet accepteres.

Thommas: ingen bemærkninger

Arne: Har sprøjtet med ukrudtsmiddel rundt omkring på terrænet.
Har købt flere ringe til ”blomsterkrukkerne”, så de bliver højere. Lone køber blomster, når vi ikke risikerer nattefrost mere.
Der er indkøbt en benzin buskrydder.
Der er sat nyt toilet op på handicaptoilettet og nyt pissoir på herretoilettet.
Der er lavet repos/trappe foran døren til det lille hus.
Foreningens våben er blevet gennemgået.
Der findes ikke tegning over hvor kloakrørene ligger. Af hensyn til vores efterkommere vil vi forsøge at skabe en oversigt over hvor rør osv. ligger.

 

5. Køb af ny computer, projektor og USB-stik. Er købt -. Mangler dog USB-stik og en taske til Computeren. Midlerne til dette er kommet fra Sorø kommune

 

6. Arbejdsdag 7. maj og 8. maj. Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe: Borde og bænke skal males. Skråningen skal ”fyldes op” så vandmåleren ikke fryser igen.
Trappen ligger stadig og venter på at blive monteret.
Sprøjte for bjørneklo – der er p.t. ikke set bjørneklo. Hvis de kommer
sprøjter Arne for det.
Ordne omkring husene.

 

7. Eventuelt.

 

8. Det planlagte møde i september er ændret fra den 6/9 til den til 20/9

 

9. Næste planlagte bestyrelsesmøde 14/6 kl. 19.00

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Stenlille Jagtforening 16. november 2020 kl. 19.00
Deltagere:
Afbud: Leif, Allan. Niels kom kl. 21, fordi han havde været til Jægerrådsmøde.


1.
Velkomst og godkendelse af dagsorden.
Fremover sendes afbud til Lene, så vi ved hvor mange der kommer.

2. Opfølgning på sidste referat.
Vi mangler en opdatering på, hvor langt flugtskydningsudvalget er nået med kragefælde-dagen
Ligeledes om Per og Niels har gjort noget ved balancebommen.
Desuden om Per og Torben er nået videre med opsætning af akustikplader på loftet i det lille hus.

3. Runde – herunder nyt fra kassereren:
Jagttegn: Doris og Arne har holdt møde med Dennis (jagttegnsunderviseren). Bestyrelsen er orienteret.

Thommas: Forslag om evt. pølsekursus i Kalundborg for interesserede medlemmer, hvor man medbringer eget kød. Der kan deltage 10-12 personer. Thommas kontakter slagter Benjamin Gunthel Hansen. Sender til Lene senest den 10/12

Arne:
Intet udover den øvrige dagsorden

Lene:
ingen bemærkninger

Dorit:
Kasse 3.948,50 kr. / Bank 152.122,04 kr. Der kommer stadig aflysninger ind for leje af huset.

Niels:
Har været til Jægerrådsmøde. Sorø Jægerråd holder årsmøde i Niløse Jagtforening den 18/01. Til mødet skal vi have valgt en delegeret og en suppleant – herfra vælger vi Niels som delegeret og Arne som suppleant.

4. Program 2021.

5. Eventuelt. Den lille planche om ”vil du være medlem af Stenlille Jagtforening” er gammel og bør revideres. Lene kigger på det.

6. Planlægning af møder i 2021
25. januar kl. 19
19. april kl. 19
14. juni kl. 19
6. september kl. 18 med gennemgang af regnskabet (vi spiser sammen)

7. Næste møde 14.december kl. 18, hvor vi pakker programmer. Dorit, Thommas, Arne, Lone, Niels, Lene (sms til Leif og Allan)

 
 

Referat fra møde med Bestyrelse og Udvalg den 19. oktober 2020
Deltagere: Arne Nielsen, Thommas Matthisen, Dorit Hejlesen, Lene Henriksen, Niels Rasmussen, Leif Hansen, Allan Pedersen, Ole Holck, Per Pedersen, Claus Bomand, Carl Aage Arnenstrøm, Torben Hovmand, Per T. Nielsen
Afbud: Dennis, Finn, Flemming, Johnny


Referat:

1. Det fremtidige samarbejde
2. Evt. ønsker fra udvalgene
3. Program for 2021
Velkommen til ny medlemmer af bestyrelse og udvalg. Dennis har desværre meldt sig syg – skal testes for Cowid 19 i morgen.

Præsentationsrunde.
Ny telefonliste over alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er delt ud.

Runde:

Flugtskydning: Forslag om kombineret ”flugtskydnings- og reguleringsudvalg”. Enige om, at det gør vi. Udvalgsmedlemmer Ole, Niels, Claus og Per
Forslag om en dag, hvor der kan laves skade- og kragefæller eller andet. Flugtskydnings/reguleringsudvalget arrangerer en dag, som kan komme i programmet for 2021

Fastelavnsskydningen var ikke nogen succes i 2020 – der kom 7 personer. Det gennemføres lørdag den 13. februar. Niels og Arne hjælpes med arrangementet. Husk at søge skydetilladelse (Ole sørger for det)

Holdskydning er sat i bero indtil videre

Hundeudvalget: Balancebommene trænger til renovering - Leif og Carl Aage. Forslag om andre ”balance redskaber” til hvalpetræning (Per og Niels kigger på det – Thommas bistår med murepap)

Riffeludvalget: Ingen ønsker. Der er endnu ingen datoer for skydning- hverken holdskydning eller indskydning af riffel. Hvis der ikke når at kommer datoer i programmet, henvises til Jæger.

Jagttegn: Ny underviser Dennis Bakker. Foreningen starter jagttegnskursus op 1. december, hvor Arne og Flemming hjælper og støtter op om undervisningen. Der er kommet nye regler for riffelprøven – dette børe medtages i jagttegnsundervisningen

Jagthorn:

Husudvalget: Vi skal have nogle akustikplader op på loftet i det lille hus. Per og Torben kigger på det i forhold til pris og opsætning.
Vi vil gerne have en flagstang nr. 3, så et foreningsflag kan komme til tops.
Vi skal have nye knive til græsslåmaskinerne.
Vi kunne godt bruge hjælp til at sprøjte bjørneklo til foråret. Torben vil gerne hjælpe. Der ligger seddel i containeren, hvor man kan skrive, hvis man har sprøjtet.

Hjemmesiden:

Program 2021: Program fra udvalgene sendes til Lene senest 15. november

Mødet sluttede kl. 21.20

Næste ordinære bestyrelsesmøde 16. november kl. 19.00

Bestyrelsen pakker programmer den 14.december 2020 kl. 18.00

 
 
Generalforsamling torsdag den 24. september 2020
Referat:
40 deltagere i alt – heraf 33 stemmeberettigede

Der er d.d. 394 medlemmer i Stenlille Jagtforening

1. Velkomst v/ formanden
1. Valg af dirigent – Søren Gotfredsen
2. Valg af stemmetællere – Johnny Nielsen og Per T. Nielsen


2.
Formandens beretning – Bilag I


3.
Beretning fra de enkelte udvalg
1. Flugtskydning
Holdskydning blev aflyst
Fastelavnsskydning med kun 7 deltagere. Ærgerligt at der kommer så få

2. Hundeudvalg: Apporteringsprøve – Udvidet og almindelig - med deltagelse af 50 hunde,
Mini apporteringsprøve med 3 hold hunde fordelt over 3 matrikler
Hvalpe- unghunde-træning med deltagelse af 8 unghunde og 22 hvalpe.

3. Riffeludvalg: Alle arrangementerne er blevet aflyst pga. Corona med undtagelse af Holdskydning. Ved holdskydningen den 5/9 blev Stenlille nr. 3. Torben Hovmand blev bedste skytte fra Stenlille Jagtforening

4. Jagthorn: desværre nåede vi ikke at afslutte sæsonen pga. Cowid 19. Næste sæson starter op torsdag den 8/10

5. Jagttegnsudvalg: Ny underviser Dennis Bakke starter undervisning op den 1/12

6. Husudvalg: Det går godt. Huset bliver benyttet meget, men udlejningen har dog været aflyst ca. 30 gange hen over året.

7. TeamLady: En hyggelig social gruppe som mødes 4 gange om året til forskellige aktiviteter. Der er plads til flere.


4.
Regnskab v/ kassereren: Godkendt.


5. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag. Arne gjorde rede for et indslag fra Carl Aage Arnenstrøm, som gik på et ønske om en ekstra flagstang til et flag med foreningens logo. Der indkøbes ny flagstang.
Desuden en ide vedr. fisketuren om kun at booke de nødvendige pladser på en kutter. Der er generel stor tilfredshed med at foreningen lejer en hel kutter, så man ikke nødvendigvis står så tæt.

5a Uddeling af Jubilæumsnåle: 7 x 25 års medlemskab, 2 x 40 års medlemskab, 1 x 50 års
medlemskab til medlemme, som ikke deltog i generlforsamlingen.
På generalforsamlingen blev der udleveret jubilæumsnål til Christian Mikkelsen 25 år / Svend Erik Larsen 25 år / Bent Hejlesen 25 år / Lars Skærbæk 40 år / Jørgen Andersen 40 år / Kurt Christoffersen 40 år / Ole Sørensen 60 år


6. Valg til bestyrelsen

1. Arne Nielsen genvalgt
2. Dorit Hejlesen genvalgt
3. Lene Henriksen ej på valg
4. Leif Hansen ej på valg
5. Allan Pedersen ej på valg
6. Niels Riber Rasmussen Nyvalgt
7. Thomas Mathiesen Nyvalgt

Suppleanter: (vælges for et år af gangen)
Ingen ønskede at træde ind som suppleant


7. Valg til flugtskydningsudvalg:

1. Ole Holck ej på valg
2. Niels Rasmussen ej på valg
3. Per Pedersen genvalgt


8. Valg til hundeudvalg:

1. Arne Nielsen genvalgt
2. Carl Aage Arnenstrøm genvalgt
3. Per Pedersen ej på valg
4. Thomas Mathiesen nyvalgt


9. Valg til riffeludvalg:

1. Torben Hovmann ej på valg
2. Per T. Nielsen ej på valg
3. Mark Nielsen genvalgt
4. Flemming M. Petersen ej på valg
5. Finn Nielsen Nyvalgt


10. Valg til Jagthornsudvalg:

1. Johnny Nielsen genvalgt


11. Valg til Jagttegnsudvalg:

1. Dennis Bakke Nyvalgt
2. Arne Nielsen Nyvalgt


12. Valg til husudvalg:
Formanden for Jagtforeningen er formand for husudvalget.
1. Henrik Back ej på valg
2. Dorit Hejlesen genvalgt
3. Leif Hansen ej på valg
4. Lene Henriksen genvalgt
5. Ole Holck genvalgt


13. Valg ad revisorer:

1. Ingrid Christiansen ej på valg
2. Else Jeppesen genvalgt

Suppleant:
• Lis Tanderup ej på valg


14. Fastsættelse af kontingent.
Uændret


15. Eventuelt:
Ole Holck orienterer om uro i Jægerforbundet. En gruppe er i gang med at danne en ny jagtforening, og flere medlemmer melder sig angiveligt ud af jagtforeningen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.05

Dirigent: Søren Godtfredsen


Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 24/09-2020

Formand Arne Nielsen
Næstformand Thommas Mathisen
Kasserer Dorit Hejlesen
Sekretær Lene Henriksen
Bestyrelsesmedlem Leif Hansen
Bestyrelsesmedlem Allan Pedersen
Bestyrelsesmedlem Niels Riber Rasmussen

Sorø Jægerråd Niels Riber Rasmussen

Næste møde 19/10 kl. 19 med alle udvalg, hvor vi spiser smørrebrød sammen

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 07.september 2020 kl. 18:00
Afbud fra Johnny og Ole


1) Velkommen. Dagsorden godkendes.

2) Opfølgning på sidste referat
Country Fair i Hubertus huset den 11.-12. september er aflyst

3)
Runde:
Dorit: Kassen 3.953,50 Kr. Danske Bank: 136.276,74 Kr.
Foreningen har fået tilskud til ”tabt indtjening pga. aflyste arrangementer” sv.t. 50.850 kr. (Fremgår endnu ikke i årsregnskabet)

Allan:
ingen bemærkninger

Lene:
ingen bemærkninger

Leif:
ingen bemærkninger

Arne:
Vi er startet op med hundetræning i starten af august. Der var ca. 30 hvalpe. Lørdag den 5/9 var der hundeudstilling på området – Münsterlænder og Ruhåret.
Apporteringsprøve blev afholdt med over 50 deltagende hunde. Vi var færdig ved 18 tiden

4) Jagttegnskursus:
Dennis Bakke har bestået uddannelse som jagttegns underviser. Vi starter derfor undervisning første tirsdag i december. Vi sætter det på hjemmesiden og facebook samt i Jæger i november. Flemming og Arne støtter op omkring undervisningen i hvert fald første år. Johnny har endvidere lovet at bruge en aften eller to på at hjælpe.

5)
Generalforsamling: Ole og Johnny har valgt ikke at genopstille ved næste generalforsamling.

6)
Vil din jagtforening være vært for en ’Vild Middag’. Vi lader den ligge – vi ved heller ikke om muligheden kommer igen næste år.

7) Program 2021
– Vi forespørger om vi kan lave portvinssmagning i 2021 den 17 marts sammen med Trofæaftenen.
Reguleringsteam: Claus Bomand, Niels Riber Rasmussen, Ole Holck

8) Eventuelt:
Der er 40 tilmeldte.

9)
Næste møde: Mandag den 19. oktober kl. 19 møde med bestyrelse og alle udvalgsmedlemmer

Revisorerne har gennemgået regnskabet.

 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 08. juni 2020 kl. 19:00
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Planlægning i forhold til: Sommerfest
5. Eventuelt
6. Næste møde – 14. september kl. 18.00 med gennemgang af regnskabet

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.

Ad 2) Inspektions tur på området. Arne har sprøjtet for bjørneklo for ca. 10 dage siden. Dette bør gentages om ca. 14 dage. Johnny og Allan gør det næste gang.
Der skal klippes ned rundt omkring, så man kan køre med plæneklipperen uden problemer.
Remissen i bunden af området burde tyndes ud –de små birketræer bør fælles.

Ad 3)
Runde:
Dorit: Kassen Kr. 4.647,50 Danske Bank: Kr. 116.246,36
Bestyrelses ansvarsforsikring er etableret gennem Danmarks Jægerforbund – gratis
Der er søgt gennem Jægerforbundets pulje til støjdæmpning i det lille hus. Der er indhentet tilbud fra tømrer og elektriker – pris ca. 50.000 kr. i alt.
Dennis skal på kursus (jagttegnsundervisning) den 24/8.
”Sorø-ordningen” er i år rykket til 12. juni. Der er søgt som vanligt.
Der er søgt om tilskud til ”tabt indtjening pga. aflyste arrangementer”. Det forventes ikke, at vi kommer i betragtning.
Johnny: Har fået nyt arbejde med tre-holds-skifte. Det giver nogen udfordringer ikke at kende sin vagtplan ret langt ud i fremtiden.
Leif: Leif købte en “grisejagt” i Sverige ved sidste sommerfest. Har været afsted – en god tur. Henrik Højlund vil gerne donere en grisejagt mere. Denne udloddes ved julefrokosten
Ole: Hubertus huset afholder Countryfair den 11.-12. september 2020. “ To af foreningens regulerings jægere har p.t. skudt ca. 55 råger (kontakten sker gennem kommunen).
Foreslår at sælge den gamle plæneklipper og i stedet købe en brugt ”front-klipper”.
Arne: Intet udover det, der er taget til referat under andre punkter.
Vi skal have opsat plankeværk langs vejen ovenfor det store hus.
Allan: Ingen bemærkninger
Lene: Vi har en aftale om, at dagsordenen sendes ud 1 uge før bestyrelsesmødet. Derfor bedes I huske at sende evt. punkter til dagsordenen forinden.

Ad 4)
Vi rykker sommerfesten til 11/7. Allan melder afbud. Johnny kender ikke sin vagtplan, så er usikker på, om han kan deltage.
Præmier: En grisejagt
Beskrevet i ”to do listen”

Ad 5)
Eventuelt: Ingen kommentarer

Ad 6)
Næste møde: 14. september kl. 18.00 med gennemgang af regnskabet
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 20. april 2020 kl. 19:00
Fraværende:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Nyt kredsmøde skal være afholdt inden 16/8 – hvem deltager?
5. Planlægning i forhold til:
a. Sommerfest
6. Ny arbejdsdag?
7. Eventuelt
8. Næste møde: 15. juni kl. 19.00

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.

Ad 2)
Ingen bemærkninger til sidste referat.

Ad 3)
Runde:
Dorit: Kassen Kr. 11.921,50 Danske Bank: Kr. 104.876,79. P.t. har foreningen 393 medlemmer.
Der er tegnet forsikring af hjertestarteren ved trykforsikring – 1.750 kr. for en 5 årig periode.
Bestyrelsesansvarsforsikring – Danmarks Jægerforbund arbejder på at tegne en sådan forsikring, som omfatter de lokale jagtforeningers bestyrelser.
Dennis Bagger – vores kommende jagttegnsunderviser, skulle have været på kursus i foråret 2020, men dette blev aflyst pga. for få deltagere. Forventes gennemført i august måned.
Der skal sættes lyd op ved affaldscontaineren.
El-forbrug i 2018 – 21. 575,57 kr. / 2019 – 15.818,84 kr.

Johnny: Har klippet buskene ned rundt omkring på området.

Leif:
Borde og bænke er malet og samlet. Der er ikke ros til indkøberne for at have købt bænkesæt, der kræver vedligeholdelse.

Ole:
Holdskydningen er aflyst pga. Covid-19. Kragedag og fastelavnsskydningen blev vel overstået – men også her for få deltagere – kun 9 deltagere til fastelavnsskydningen.
Der er p.t. uddannet 3 reguleringsjægere i Stenlille Jagtforening. Sættes på hjemmesiden Claus Bomand Johansen tlf.2048033, Ole Holck tlf. 22461992, Niels Riber Rasmussen tlf. 30314415
Sorø Jægerråd bakker op om indstilling af Torben Møller Nielsen som medlem af hovedbestyrelsen.

Arne:
Hjertestarteren er kommet op siden sidste møde. Sidder udenfor under overdækningen.
Ca. 30 deltagere til foredraget med Per Kauffmann og ca. 30 til foredrag ved dyrlægen. To meget spændende arrangementer, vi kunne dog ønske os større tilslutning.
Hundetræningen blev desværre stoppet 2 gange før tid pga. Covid-19. Ligeledes er apporteringstræningen blevet aflyst. Vi tilstræber at starte app. træning op senere i år, med de nødvendige restriktioner.

Allan:
Ingen bemærkninger

Lene:
Ingen bemærkninger

Ad 4)
Forventes afholdt som aftenmøde den 11/8 – vi mangler mere præcis information

Ad 5)
Pralemorgen og sommerfest: Vi må afvente udmeldinger omkring forsamlingsforbuddet, inden vi tager stilling til om arrangementerne kan gennemføres.

Ad 6) Ny arbejdsdag: Vi skal have lavet trappen på et tidspunkt – efter 10. maj. Johnny, Arne og Allan aftaler en dag

Ad 7) Eventuelt:
Johnny og Allan sprøjter for bjørneklo
Vi mangler tegninger over kloarken på området. Allan kontakter Hjarnø vedr. dette.

Ad 8)
Næste møde: 15. juni kl. 19:00.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 13.januar 2020 kl. 19:00
Fraværende: Lene Henriksen

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Kredsmøde den 14. marts – hvem deltager?
5. Planlægning i forhold til:
a. Kragedagen
b. Foredrag med Per Kauffmann
c. Foredrag v/Odsherred Dyrehospital
d. Trofæaften
6. Ny arbejdsdag
7. Eventuelt
8. Næste møde – 20 april kl. 19:00

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.


Ad 2) Ingen bemærkninger til sidste referat.


Ad 3) Runde:
Dorit: Kassen Kr. 3.320,50 Danske Bank: Kr. 57.925,44
Johnny: Ingen bemærkninger
Leif: Ingen bemærkninger
Ole: Hjertestarter får besked i næste uge.
Arne: Fanget muldvarper, lavet pladsen til affaldscontaineren, de nye vedtægter er ikke kommet på hjemmesiden ps. Lene vil du sørge for det.
Allan Pedersen: Ingen bemærkninger


Ad 4) Deltagelse i Kredsmøde: Arne Nielsen, Ole Holck, Lene Henriksen, Carl Åge Arnenstrøm?, Jens Marcher?, Søren Godtfredsen? M.fl. vi kan komme 8 pers.


Ad 5)
a. Kragedagen: Ole har styr på kragedagen, Per og Niels kommer.
b. Foredrag med Per Kauffmann: Arne, Dorit, Allan kommer, måske flere. Mødetid kl 17:30
Pia bager drømmekage.
c. Foredrag v/Odsherred Dyrehospital: Johnny ordner det hele mandag aften. Arne, Dorit måske
flere mødetid kl. 17:30 Arne kommer med kage.
d. Trofæaften: Ole, Arne, Dorit, Johnny, Lene? Mødetid kl. 17:30 vi taler sammen senere.


Ad 6) Ny arbejdsdag: 21. marts kl. 9:00 – Leif har sav med, trappen skal laves, hjertestarteren skal
hænges op, buske og træer beskæres, borde/bænke monteres.


Ad 7) Eventuelt: Dennis Bakke skal på ny kursus den 9. marts 2020 foreningen betaler.
Rådighedspuljen ansøgningsfrist 15. januar 2020 vi vil søge til Per Kauffmann.
Overnatning i Nakskov til 3 personer 6. og 7. marts. Ole finder det billigste.


Ad 8) Næste møde: 20 april kl. 19:00.

 

 

  Til toppen af siden

I vores jagtforeningen

 

OBS OBS OBS

------------------------------------------------

Jagttegnskursus 2021 starter tirsdag den 30. november kl. 19:00 i Foreningens lokaler.

--------------------------------------------
Meld dig ind i vores jagtforening her

-----------------------------------------------

Hent og se vores program for 2021

----------------------------------------------

 

Kommende aktiviteter

Fisketur
Lør Sep 25, 2021 @12:00 - 05:00PM
Generalforsamling
Tor Sep 30, 2021 @18:00 -
Jagthornsblæsning
Tor Okt 07, 2021 @18:30 - 09:00PM
Jagthornsblæsning
Tor Okt 14, 2021 @18:30 - 09:00PM
Jagthornsblæsning
Tor Okt 21, 2021 @18:30 - 09:00PM