Stenlille jagtforening

Din lokale jagtforening

content13.png

Dagsorden/mødereferat

Klik og spring til møde herunder:

Bestyrelsesmøde 13-01-2020

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 20. april 2020 kl. 19:00
Fraværende:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Nyt kredsmøde skal være afholdt inden 16/8 – hvem deltager?
5. Planlægning i forhold til:
a. Sommerfest
6. Ny arbejdsdag?
7. Eventuelt
8. Næste møde: 15. juni kl. 19.00

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.
Ad 2) Ingen bemærkninger til sidste referat.
Ad 3) Runde:
Dorit: Kassen Kr. 11.921,50 Danske Bank: Kr. 104.876,79. P.t. har foreningen 393 medlemmer.
Der er tegnet forsikring af hjertestarteren ved trykforsikring – 1.750 kr. for en 5 årig periode.
Bestyrelsesansvarsforsikring – Danmarks Jægerforbund arbejder på at tegne en sådan forsikring, som omfatter de lokale jagtforeningers bestyrelser.
Dennis Bagger – vores kommende jagttegnsunderviser, skulle have været på kursus i foråret 2020, men dette blev aflyst pga. for få deltagere. Forventes gennemført i august måned.
Der skal sættes lyd op ved affaldscontaineren.
El-forbrug i 2018 – 21. 575,57 kr. / 2019 – 15.818,84 kr.
Johnny: Har klippet buskene ned rundt omkring på området.
Leif: Borde og bænke er malet og samlet. Der er ikke ros til indkøberne for at have købt bænkesæt, der kræver vedligeholdelse.
Ole: Holdskydningen er aflyst pga. Covid-19. Kragedag og fastelavnsskydningen blev vel overstået – men også her for få deltagere – kun 9 deltagere til fastelavnsskydningen.
Der er p.t. uddannet 3 reguleringsjægere i Stenlille Jagtforening. Sættes på hjemmesiden Claus Bomand Johansen tlf.2048033, Ole Holck tlf. 22461992, Niels Riber Rasmussen tlf. 30314415
Sorø Jægerråd bakker op om indstilling af Torben Møller Nielsen som medlem af hovedbestyrelsen.
Arne: Hjertestarteren er kommet op siden sidste møde. Sidder udenfor under overdækningen.
Ca. 30 deltagere til foredraget med Per Kauffmann og ca. 30 til foredrag ved dyrlægen. To meget spændende arrangementer, vi kunne dog ønske os større tilslutning.
Hundetræningen blev desværre stoppet 2 gange før tid pga. Covid-19. Ligeledes er apporteringstræningen blevet aflyst. Vi tilstræber at starte app. træning op senere i år, med de nødvendige restriktioner.
Allan: Ingen bemærkninger
Lene: Ingen bemærkninger
Ad 4) Forventes afholdt som aftenmøde den 11/8 – vi mangler mere præcis information
Ad 5) Pralemorgen og sommerfest: Vi må afvente udmeldinger omkring forsamlingsforbuddet, inden vi tager stilling til om arrangementerne kan gennemføres.
Ad 6) Ny arbejdsdag: Vi skal have lavet trappen på et tidspunkt – efter 10. maj. Johnny, Arne og Allan aftaler en dag
Ad. 7) Eventuelt: Johnny og Allan sprøjter for bjørneklo
Vi mangler tegninger over kloarken på området. Allan kontakter Hjarnø vedr. dette.
Ad 8) Næste møde: 15. juni kl. 19:00.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 13.januar 2020 kl. 19:00
Fraværende: Lene Henriksen

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Opfølgning på sidste referat
3. Runde – herunder nyt fra kassereren
4. Kredsmøde den 14. marts – hvem deltager?
5. Planlægning i forhold til:
a. Kragedagen
b. Foredrag med Per Kauffmann
c. Foredrag v/Odsherred Dyrehospital
d. Trofæaften
6. Ny arbejdsdag
7. Eventuelt
8. Næste møde – 20 april kl. 19:00

Ad 1) Velkommen. Dagsorden godkendes.


Ad 2) Ingen bemærkninger til sidste referat.


Ad 3) Runde:
Dorit: Kassen Kr. 3.320,50 Danske Bank: Kr. 57.925,44
Johnny: Ingen bemærkninger
Leif: Ingen bemærkninger
Ole: Hjertestarter får besked i næste uge.
Arne: Fanget muldvarper, lavet pladsen til affaldscontaineren, de nye vedtægter er ikke kommet på hjemmesiden ps. Lene vil du sørge for det.
Allan Pedersen: Ingen bemærkninger


Ad 4) Deltagelse i Kredsmøde : Arne Nielsen, Ole Holck, Lene Henriksen, Carl Åge Arnenstrøm?, Jens Marcher?, Søren Godtfredsen? M.fl. vi kan komme 8 pers.


Ad 5) a. Kragedagen: Ole har styr på kragedagen, Per og Niels kommer.
b. Foredrag med Per Kauffmann: Arne, Dorit, Allan kommer, måske flere. Mødetid kl 17:30
Pia bager drømmekage.
c. Foredrag v/Odsherred Dyrehospital: Johnny ordner det hele mandag aften. Arne, Dorit måske
flere mødetid kl. 17:30 Arne kommer med kage.
d. Trofæaften: Ole, Arne, Dorit, Johnny, Lene? Mødetid kl. 17:30 vi taler sammen senere.


Ad 6) Ny arbejdsdag: 21. marts kl. 9:00 – Leif har sav med, trappen skal laves, hjertestarteren skal
hænges op, buske og træer beskæres, borde/bænke monteres.


Ad. 7) Eventuelt: Dennis Bakke skal på ny kursus den 9. marts 2020 foreningen betaler.
Rådighedspuljen ansøgningsfrist 15. januar 2020 vi vil søge til Per Kauffmann.
Overnatning i Nakskov til 3 personer 6. og 7. marts. Ole finder det billigste.


Ad 8) Næste møde: 20 april kl. 19:00.


 

  Til toppen af siden

I vores jagtforeningen

 

OBS OBS OBS

--------------------------------------------
Meld dig ind i vores jagtforening her

-----------------------------------------------

Hent og se vores program for 2020

----------------------------------------------

 

Kommende aktiviteter

TeamLady havebesøg
Ons maj 27, 2020 @15:00 -
Apporteringstræning
Tor maj 28, 2020 @19:00 -
Holdskydning (Haglbøsse)
Lør maj 30, 2020
Skydedag på Hanebjerg Elgbane
Man Jun 01, 2020
Apporteringstræning
Tor Jun 04, 2020 @19:00 -