Stenlille jagtforening

Din lokale jagtforening

content12.png

Bestyrelsens beretning 2020

P.t. 394 medlemmer. Heraf ordinære 269 / ekstra ordinære 45 / senior 46 / Ungdom (16-25) 6 / støttemedlemmer 5 / Junior (0-15) 2 / æresmedlemmer 3


Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen den 26. september 2019.


Den 21/10 mødtes bestyrelsen med alle udvalgene, hvor formålet væsentligst var samarbejde og evt. ønsker fra udvalgene samt programmet for 2020.


22/11 holdt vi julefrokost, hvor der var ca. 75 mennesker i alt.
Det er super dejligt med så stor tilslutning, men giver også nogle udfordringer. Derfor er vi blevet lidt mere præcise med tilmeldingen, som i år skal ske mellem 1. oktober og 22. november til Dorit. Vi kan max være 75 mennesker.


I starten af december blev der afholdt 2 kurser i ”hjerte-lunge redning” med i alt ca. 35 deltagende. Vi har efterfølgende fået sponsoreret en hjertestarter af Bent Hejlesen. Hjertestarteren sidder ude under overdækket – har heldigvis ikke været i brug endnu.


Midt i december kom programmet for 2020 på plads. Et program, som bestyrelsen var rigtig godt tilfreds med, det rummede lidt for enhver smag.


Kragedagen 25/1 blev i år afholdt af Stenlille Jagtforening. En hyggelig tradition, som vores medlemmer desværre ikke bakker op om, - i hvert fald ikke i år. Der var ingen af vores medlemmer der bidragede med nedlagte krager.


28/1 holdt Per Kauffmann foredrag om sit liv som jæger og sin deltagelse i ”Nak & Æd”. Der deltog 30-35 mennesker.


25/2 havde vi besøg af Odsherred Dyrehospital, som holdt foredrag om Giardia / hjerte- og lungeorm / kennelhoste / akut diarre. En interessant aften med pæn deltagelse – vi kunne godt have været mange flere, og vi overvejer faktisk at gentage arrangementet, da hundenes ve og vel burde interessere mange flere.


Og så lukkede landet ned pga. Corona.


Lydighedstræning og jagthorn blev brat afbrudt og flere arrangementer måtte aflyses. Herunder
- Trofæaftenen med portvinssmagning
- Holdskydning med haglbøsse
- Indskydning af jagtriffel
- Apporteringstræning – Vi gennemførte dog en miniudgave da forsamlingsforbuddet blev udvidet første gang.
- Bukkemorgen blev også aflyst


Sommerfest: Pga. forsamlingsforbuddet blev sommerfesten skubbet en uge hen til den 11. juli. Trods den ændrede dato deltog ca. 60 mennesker. Det var super dejligt. Vi havde lejet Jægerforbundets Laser-sportsbane, som dog viste sig at være temmelig udfordrende selv for de meget dygtige skytter. Den lejer vi nok ikke næste år.


Kredsmøde i marts måned på Damme Kro på Møn blev ligeledes aflyst pga. Corona. Mødet blev i stedet afholdt den 11. august, som et aftenmøde – stadig på Møn. Pga. hverdagsaften og den lange afstand var der ingen der deltog herfra.


Den 15/8 fisketur/sildetur med Jaws fra Vedbæk havn med 13 deltagere. Der kunne være 21. Det var en super fin tur, hvor der blev fanget ca. 600 sild. Så en rigtig vellykket tur. Vi forventer at gentage fisketuren næste år.


Bustur til Dyrehaven den 16. september: Pga. Corona og mundbind osv. var vi spændte på om turen kunne gennemføres. Men også her var der god opbakning med 48 deltagere. En dejlig tur i lækkert vejr.


Huset: Huset har pga. Cowid19 ikke været lejet ud så meget som det plejer. Der har hen over året været ca. 30 aflysninger


Vi har fået tilskud på 12.000 kr. fra Danmarks Jægerforbund til at sætte lyddæmpende loft op i det lille hus. Pga. Cowid19, valgte vi ikke at sætte arbejdet i gang, da vi på det tidspunkt ikke vidste om vi havde de nødvendige midler.


Reguleringsjægere: I foråret blev 3 af foreningens medlemmer uddannet som reguleringsjægere via Danmarks Jægerforbund. Det drejer sig om Ole Holck, Claus Bomand og Niels Riber Rasmussen. De har været ude og regulere råger flere gange. Hvis man som borger føler sig generet af eks. en rågekoloni kontaktes kommunes, som søger reguleringstilladelse og videregiver det til koordinatoren i Sorø Jægerråd, som så endelig kontakter reguleringsjægerne.


Jagttegnskursus 2019/2020 har været aflyst pga. manglende underviser. Vi starter op igen 01/12 med Dennis Bakke som ny underviser.

Vi har søgt om tilskud fra Friluftsrådet pga. manglende indtjening – og har fået det. Tilskuddet er endnu ikke udbetalt og er derfor ikke med i regnskabet.


Jeg vil gerne huske jer på julefrokosten den 27/11-2020, hvor tilmeldingen som sagt skal ske mellem den 1/10 og den 22/11.


Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og udvalgene for godt samarbejde.

På bestyrelsens vegne
Arne Nielsen

I vores jagtforeningen

 

OBS OBS OBS

------------------------------------------------

Jagttegnskursus 2021 starter tirsdag den 30. november kl. 19:00 i Foreningens lokaler.

--------------------------------------------
Meld dig ind i vores jagtforening her

-----------------------------------------------

Hent og se vores program for 2021

----------------------------------------------