Stenlille jagtforening

Din lokale jagtforening

content13.png

Oplysning

Mårhund

Har du set en mårhund?

Maarhund


Mårhunden findes nu i det meste af Jylland og er i færd med at sprede sig til Fyn.
Der er således en risiko for, at den også vil kunne sprede sig til Sjælland og Lolland-Falster inden for en overskuelig årrække.
Finske undersøgelser har vist, at mårhunden kan have fuldstændig katastrofal indflydelse på vore jordrugende fuglearter, og det er derfor vigtigt, at alle er med til at holde mårhunden væk.


Første skridt er at være opmærksom på, om den er nået over Storebælt.
Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund vil gerne have at vide, hvis du ser en mårhund eller sporene efter den.
Ser du en mårhund eller dens spor, må du meget gerne dokumentere det med et billede. Læg gerne er referencegenstand, som en mobiltelefon eller en bilnøgle, ved siden af sporet, så man kan se størrelsesforholdet.

Det er også vigtigt, at vi får at vide præcist hvor og hvornår, du har set mårhunden.
Ring til Danmarks Jægerforbund på 88887500 eller Naturstyrelsen på 72543000 inden for normal kontortid.


Mere info heruder:

Spor fra mårhund; latrin og lort

Spor fra mårhund; poteaftryk

Spor fra mårhund; ved graven

 

Link til beskrivelse af mårhund:

Miljøstyrelsen

FaceBook gruppen Mårhund i Danmark – Vidste du det

Kursus i regulering

Der bliver nu udbudt endnu et kursus i regulering til de personer, som ønsker at bliver reguleringsjægere i kreds 6.
kurset afholdes den 10.-11. marts 2016 i Forsvarets/HJV’s bygning, kalby Ris anlægget, Skyttemarksvej 200, 4700 Næstved
Du har mulighed for at tilmelde dig som enkeltperson eller sammen med en gruppe.
Tilmelding kan ske direkte i kursus modulet ved at klikke "direkte link"

Vedtægter

Klik for at se de nye vedtægter Vedtægter for Stenlille jagtforening

Betingelser nyhedsmail

Få gratis en nyhedsmail, hvor man som bruger af Stenlille jagtforenings hjemmesider løbende bliver underrettet om nyheder på siden.
Hvad får du?
Ordningen betyder, at du automatisk bliver underrettet via en e-mail, når vi udsender nye opdateringer. Ordningen indebærer ikke, at du får tilsendt et trykt eksemplar af de ting, du modtager i nyhedmailen - det er udelukkende en elektronisk advisering om nyheder fra din jagtklub.
Jura:
Vi giver ikke din mail adresse til andre.
Vi kontakter dig heller ikke med andet end det du er tilmeldt.
På hver nyhedsmail er der et link du kan afmelde dig fra vores mailing liste.

Overvågningen af råvildets sundhed

 

Nu er bukkejagten startet og samtidig lyder startskuddet til et nyt projekt, hvor danskerne i almindelighed - og jægerne i særdeleshed - kan være med til at overvåge sundheden i de danske rådyrbestande.
Generelt er de danske rådyr sunde, men der er lokale bestande rundt om i landet, som kæmper med sygdomme. Fyn er én af de landsdele, der har været hårdt ramt.

Center for Vildtsundhed, der står bag undersøgelsen, håber på at få indberetninger fra hele landet.
Jægere og andre fra hele landet opfordres derfor til at indsende informationer, der kan dokumentere sundheden i de lokale rådyrbestande og videreformidle disse til Center for Vildtsundhed via http://www.vildtsundhed.dk

Formålet er at få et bedre kendskab til den generelle sundhedstilstand hos de danske rådyr. Det vil samtidigt være muligt at vurdere forekomsten af sygdomme og hvilken betydning landskabsmæssige forhold har for sundheden i de lokale bestande.
Dataindsamlingen er en vigtig del af projektet som netop er startet op af Center for Vildtsundhed og på hjemmesiden vil man kunne indtaste oplysninger om bl.a. rådyrs kondition og eventuelle sygdomstegn. Oplysninger om såvel syge som tilsyneladende raske rådyr er vigtige for undersøgelsen.

Center for Vildtsundhed håber, at ikke bare jægere, men også andre, der møder fx trafikdræbte rådyr, vil deltage i undersøgelsen. Et af forskningsprojektets succeskriterier er at indsamle flest mulige oplysninger fra hele landet. Denne indsamling af oplysninger vil foregå sideløbende med undersøgelser af råvildt, som DTU Veterinærinstituttet foretager.

I vores jagtforeningen

 

OBS OBS OBS

------------------------------------------------
Stenlille jagtforening afholder et jagttegnskursus om året. Næste kursus starter 29. november 2022.
Yderligere info Mikkel Frederiksen tlf. 60918430

--------------------------------------------
Meld dig ind i vores jagtforening her

-----------------------------------------------

Hent og se vores program for 2022

----------------------------------------------

 

Kommende aktiviteter

Sommerfest
Lør jul 02, 2022 @15:00 -